Banaro

Banaro este o populaţie din Papua Noua Guinee, ocupând în principal malurile râului Keram (provinciile Sepik Oriental şi Madang) (circa 2.800 de persoane).

Trăiesc din pescuit, cultivarea itinerantă a plantelor pe terenuri defrişate prin incendiere şi din vânătoare. Au acces la economia monetară prin vânzarea peştelui sărat sau afumat pe pieţele din zonă. Câteva subgrupuri au drepturi asupra zonelor aurifere, administraţia cumpărând pepite de la ei.

Locuiesc în sate construite pe piloni. Altădată (înainte de al doilea război mondial), grupurile locale erau reunite în jurul uneia sau mai multor case ale bărbaţilor (puk), vaste edificii interzise femeilor, în care era organizată viaţa religioasă şi politică (cultul zeităţilor pădurii, iniţierile masculine, prezicerea viitorului).

Câţiva bătrâni, care dobândiseră un anumit statut, deţineau autoritatea. Astăzi membrii acestei populaţii sunt creştini (în cea mai mare parte protestanţi, cu excepţia satelor catolice din amonte).

Organizarea socială are la bază grupul local cu ascendenţă bilaterală, care se consideră că descinde dintr-un strămoş imigrat. La banaro-dugum din amonte se remarcă tendinţa de a forma spiţe patrilinearc. Fiecare individ se raportează la un totem principal (pe care bărbaţii îl moştenesc de la tată, iar femeile de la mamă) şi două totemuri secundare (provenind de la părintele de sex opus şi de la bunicul încrucişat).

Apartenenţa la acelaşi totem face căsătoria imposibilă, chiar dacă nu există nici o legătură de rudenie. Sistemul de alianţă matrimonială funcţionează, atât cât este posibil, prin schimbul de „surori”. Odinioară un sistem de parteneriat între bărbaţi (mundu) îl autoriza pe tatăl partenerului logodnicului să întreţină relaţii sexuale temporare (înainte de consumarea căsătoriei) cu logodnica, iar la cei din aval, primul copil al ei putea fi rezultatul acestor relaţii, fiind numit „copil al zeilor”.

Banaro este o limbă neaustroneziană aparţinând filumului sepik-ramu, stockului keram şi familiei banaro. Ca limbă de comunicare se foloseşte pidginul melanezian (tok pisin).

Istoric

Cea mai mare parte dintre grupurile banaro locale susţin că descind dintr-un strămoş venit acum opt generaţii fie de pe insula din apropierea coastei numită Manam (majoritatea grupurilor), fie din Sepik, fie din valea Ramu. După ce au luat contact cu germanii, care au colonizat nord-estul Noii Guinee până în 1914, au fost administraţi de Australia şi creştinaţi (începând din anii 1940). În timpul celui de-al doilea război mondial, teritoriul lor a fost ocupat de japonezi, iar apoi de trupele aliate.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …