Bamileke

Bamileke este un ansamblu de comunităţi din Camerun (mai ales din provincia de vest) ocupând „platoul bamileke”, regiune de savană ierboasă dominată de masive vulcanice, dar având şi importante colectivităţi în marile oraşe ale ţării (aproximativ 1,5 milioane de persoane).

Sunt agricultori (culturi de subzistenţă ca porumb, taro, batate dulci etc., de care se ocupă îndeosebi femeile şi culturi pentru comercializare: cafea, nuci de kola etc.), crescători de animale mici, meşteşugari (împletituri, olărit, prelucrarea lemnului) şi negustori.

Patrilineari şi patrilocativi, sunt organizaţi în şeferii. Acestea reunesc pe un teritoriu net delimitat (gung) populaţii de origini şi, uneori, de limbi diferite. În fruntea fiecăreia dintre aceste entităţi se află, în capitală (tsa), o căpetenie sacră (fo), asistată de două consilii alcătuite din persoane de vază.

În afară de această pătură conducătoare, societatea este alcătuită din trei stări sociale; nobilimea de sânge, nobilimea palatină (servitorii înnobilaţi) şi sătenii. Societăţile secrete (mkem) servesc drept intermediar între căpetenii şi populaţie, în acest cadru general, se duce o luptă aprigă pentru promovarea personală.

În paralel cu catolicismul şi protestantismul, rămâne influentă religia tradiţională (bazată pe cultul strămoşilor, manipularea ke-ului, forţa invizibilului, divinaţia etc.). Limbile bamileke aparţin subgrupului mbam-nkam din grupul grassfield de limbi bantoide.

Arta

În esenţă arta de curte se distinge printr-o producţie variată stilistic în care predomină sculptura în lemn (sculptură arhitecturală, măşti antropomorfe şi zoomorfe, statui, în special figuri de căpetenii, jilţuri, paturi, instrumente muzicale cum ar fi tobele şi trompetele etc.).

Istoric

Teritoriul bamileke este populat încă din preistorie. Grupuri succesive de imigranţi şi-au concretizat dominaţia prin crearea de fomiaţiuni statale (cea mai mare parte dintre ele între secolele al XIV-lea şi al XVI-lea, cele mai importante între secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea).

În secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, marcate de deplasări ale populaţiilor (invaziile bamum, cliamba etc.). marile formaţiuni statale (Banjun, Bangangte, Bansoa etc.) au prosperat ca urmare a schimburilor cu agenţiile comerciale de pe coastă (dând fildeş, piei şi sclavi pentru sare, mărgele, puşti, praf de puşcă şi textile) şi au luat caracter de state naţionale.

Colonizarea germană, apoi cea franceză şi engleză a bulversat societăţile bamileke fără să nimicească însă cu totul şeferiile lor, care au fost recunoscute odată cu dobândirea independenţei şi continuă să mai exercite un anumit rol.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …