Baluci

Balucii sunt o populaţie care trăieşte în cea mai mare parte în Balucistan, regiune aflată la nord de golful Oman şi împărţită între Iran şi Pakistan. Numeroase grupuri de baluci sunt prezente în sud-vestid Afghanistanului, în nord-estul Iranului (Khorasan) şi în Turkmenistan (circa 5 milioane de persoane).

Economia tradiţională are la bază creşterea oilor, caprelor, cămilelor şi bovinelor, cultura grâului, orzului, orezului şi curmalilor, meşteşugurile şi pescuitul în apropierea coastei. Transhumanţa estivală este generalizată.

Balucii se împart în numeroase triburi - dintre care principalul este cel al Rind balucilor - şi modul lor de viaţă variază de la nomadism la sedentarism. Fiecare trib are o descendenţă patrilineară comună. Este condus de un şef ereditar şi de un consiliu tribal (în care teoretic fiecare spiţă este reprezentată), cu atribuţii judecătoreşti. Codul de onoare include dreptul la răzbunare, ospitalitatea şi pedepsirea adulterului cu moartea. Căsătoria este condiţionată de plătirea preţului logodnicei.

Bărbaţii şi femeile alcătuiesc două grupuri separate şi adesea ostile. Locuinţa este, în funcţie de avere, o fortăreaţă de pământ sau o colibă, iar pentru nomazi un cort din păr de capră (iarna) sau din rogojini (vara), cu o casă pentru găzduire în fiecare sat. Bahicii acceptă căsătoriile mixte cu brahui şi pashtuni, şi menţin în stare de dependenţă pronunţată unele elemente ale altor etnii (lori, jat etc.), în ciuda abolirii sclaviei în 1952.

Se consideră adepţi ai sunnismului hanafit, dar păstrează numeroase credinţe heterodoxe şi culte locale. Limba baluciană (beluciană) aparţine ramurii iraniene a familiei indo-europene; se împarte în şase grupe dialectale, reciproc inteligibile. Din punct de vedere cultural se mândresc în primul rând cu o tradiţie muzicală rafinată.

Istoric

Originea lor este controversată, însă ei se consideră arabi din Alep. Migraţiile complexe, mai ales din cauza invaziilor medievale turco-mongole, i-au împins în deşerturile din sud-estul Iranului, apoi în bazinul Indusului, pe care îl ocupau între secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. De atunci o mişcare inversă i-a readus în mare parte în vest. În cursul acestor migraţii, balucii au asimilat numeroase elemente autohtone şi i-au înglobat mai ales pe brahui.

Mari nomazi, având turme de oi şi de cămile, se deplasau în special între coastele aride şi dezolante ale Makranului, de pe ţărmurile golfului Oman, şi platourile înalte străbătute de lanţuri muntoase discontinui şi de formaţiuni vulcanice din interior, mai răcoroase şi mai umede. Până la sfârşitul secolului al XIX-lea au întreprins expediţii de jaf până la mari distanţe, iar această agresivitate le-a asigurat o diaspora considerabilă.

Balucistanul nu a fost independent decât între secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, sub conducerea unor hani cu reşedinţa la Kalat, care nu au stăpânit în mod efectiv decât peste partea răsăriteană a ţinutului. Englezii şi-au impus protectoratul (începând din 1854, dar oficial din 1876) înainte de a include ţinutul în imperiul lor.

În felul acesta a apărut o frontieră pur artificială care taie în două poporul baluc, despărţind Balucistanul pakistanez, unde balucii nu reprezintă decât o minoritate - brahii, pashtunii şi diferitele grupuri de indieni luaţi împreună fiind mult mai numeroşi - de Balucistanul iranian, unde balucii alcătuiesc o parte considerabilă a populaţiei din provincia sud-estică a Iranului (Balucistan şi Sistan). În Pakistan, balucii îşi revendică independenţa. Cei din Iran se consideră victime ale colonizării teritoriului lor şi ale discriminărilor de tot felul.

Denumire: beluci.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …