Balinezi

Balinezii sunt o populaţie din Indonezia, trăind în insula Bali şi o parte din insula Lombok; începând din anii 1960, numeroşi balinezi au emigrat în provincia Lampung (în sudul Sumatrei) şi în Celebescentru (circa 3,4 milioane de persoane).

Balinezii au dezvoltat o rizicultură foarte complexă, al cărei succes se bazează în acelaşi timp pe fertilitatea care caracterizează o mare parte a teritoriului (partea inferioară a versanţilor vulcanilor şi câmpiile din sud şi din nord) şi pe priceperea lor, considerată fără egal în întreaga Indonezie.

Zonele uscate, improprii pentru orezarii, sunt folosite pentru diverse alte culturi (porumb, plante cu tuberculi, cafea). Practică şi creşterea animalelor (porci, bivoli, bovine) şi sunt renumiţi pentru produsele de artizanat (textile, argintărie) şi obiecte de artă (sculpturi în lemn, picturi).

Sistemul de rudenie balincz este cognatic cu predominanţa liniei paterne, permiţând constituirea de grupuri cu tendinţă endogamă întemeiate pe patrilinearitate (dadia). Organizarea socială se bazează pe existenţa grupurilor ierarhizate care fac parte din trei clase (triwangsa), numite, la fel ca cele trei mari caste indiene, Brahmana, Ksatria şi Weisia. Majoritatea populaţiei este calificată drept Wong Jaba („oameni în afara castelor).

Pe plan local, comunitatea tradiţională (desa adat), cu cele trei temple şi cu sfatul său, continuă să aibă o importanţă rituală pe care nu o are comuna administrativă care s-a suprapus peste ea. La fel se întâmplă cu cartierele (hanjar), care au şi ele consiliile lor şi la nivelul cărora se desfăşoară principalele activităţi sociale şi se organizează cea mai mare parte dintre numeroasele asociaţii, printre altele artistice. Numai asociaţiile de cultivatori de orez (subak), al căror rol principal este organizarea irigaţiilor, nu se încadrează în acest nivel al satului.

Religia balineză este rezultatul unei strânse simbioze între fondul austronezian încă foarte prezent şi un aport hinduist, mai vizibil în religia clerului de rang înalt. Tendinţa actuală, legată de integrarea crescândă într-o societate indoneziană majoritar monoteistă, este de a dezvolta o interpelare henoteistă a multiplicităţii divine.

Balineza aparţine grupului de limbi malaio-polineziene de vest. Pentru scriere se folosesc caractere derivate din alfabetul indian.

Arta

Balinezii sunt renumiţi pentru ritualurile fastuoase, ceremoniile şi sărbătorile lor, în special cele ale incinerării, ca şi pentru teatrul, dansurile şi muzica lor (orchestre deseori desemnate greşit prin termenul javanez gamelan).

Istoric

Atinsă de influenţe hinduiste şi budiste încă din secolul al VIII-lea, insula Bali a format la început un regat independent, înainte de a fi înglobată, între secolele al XIII-lea şi al XV-lea, în sfera de influenţă javaneză. Nimicirea regatului javanez Majapahit de către musulmani în secolul al XVI-lea i-a redat independenţa, lăsând-o în acelaşi timp la adăpost de influenţele islamice.

Împărţită ulterior în mai multe regate mici, insula a fost cucerită de olandezi după mai multe expediţii militare (1846-1849, 1894, 1904-1906) şi inclusă în sânul Indiilor olandeze. Turismul occidental a descoperit cultura balineză încă din anii 1930, epocă în care unii artişti occidentali s-au stabilit în Bali.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …