Bai

Bai este o populaţie din China, trăind în centrul platoului Yunnan (circa 1,2 milioane de persoane).

Cea mai mare parte a acestei populaţii locuieşte în câmpia lacului Erhai şi în văile înconjurătoare, care alcătuiesc astăzi departamentul autonom bai din Dali. Economia are la bază rizicultura pe terenuri irigate, practicată pe malurile lacului Erhai şi pe fundul văilor adiacente.

La aceasta se adaugă cultura orzului, grâului, meiului şi soiei, ca şi pomicultura favorizată de climatul uscat, însorit. Pe marginile lacului Erhai practică pescuitul, cu ajutorul cormoranilor sau cu plase. Creşterea animalelor (oi şi cai) predomină la cei stabiliţi în munţii din împrejurimi.

S-au convertit la budismul mahayanic în perioada dinastiei Tang. Cu toate acestea, panteonul şi practicile culturale integrează un substrat de credinţe mai vechi şi de elemente preluate din religia taoistă.

Istoric

Cunoscuţi deja din perioada dinastiei Han, baii au fost consideraţi întotdeauna un popor autohton, iar stabilirea lor în jurul lacului Dali datează cu siguranţă foarte de timpuriu.

Ulterior, strămoşii lor au constituit creuzetul etnic pornind de la care s-a format statul tibeto-birman Nanzhao, apărut la mijlocul secolului al VIII-lea în nord-vestul Yunnanului. Probabil că strămoşii băilor reprezentau acolo o pătură de plebei desemnaţi de chinezi cu numele de baiman.

Un înalt funcţionar baiman, Duan Siping, a reuşit în anul 937 să ajungă la putere, întemeind regatul Dali, care a rămas independent până la sosirea mongolilor (la mijlocul secolului al XIII-lea). Odată cu întemeierea acestui regat, baii au început să existe ca element distinct din punct de vedere etnic.

Denumire: paeni, paetsi, poe, pac.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …