Bahnar

Bahnar este un grup trăind pe platourile din centrul Vietnamului (provincia Kon Tum şi marginile occidentale ale provinciilor Phu Yen şi Binli Dinh) (circa 140.000 de persoane).

Practicând agricultura pe terenuri defrişate prin incendiere sau, începând din anii 1970, pe ogoare amenajate în limgul cursurilor de apă, bahnarii cultivă mai ales orez, batate dulci, porumb şi mei, alături de plante tehnice; bumbac, indigo (colorant), tutun şi iută (pentru utilizare proprie sau pentru vânzare).

Creşterea animalelor a avut mult de suferit în timpul războiului (1965-1975). Femeile ţes veşminte tradiţionale (folosite în zilele de sărbătoare), pe care le împotlobesc cu broderii bogate, în timp ce bărbaţii fac diverse împletituri. Aproape în fiecare sat există fierărie.

Comerţul prin troc se mai practică încă, dar este pe cale de a fi abandonat. De la războiul cu americanii, mulţi dintre ei s-au stabilit la Kon Tum, capitala provinciei. Ceilalţi locuiesc în sate alcătuite din case individuale (pe piloni) care au înlocuit lungile case plurifamiliale tradiţionale.

Fiecare sat are o rong, casă comună caracterizată prin acoperişul înalt confecţionat din plante, centru cultural al satului sau sediu al sfatului bătrânilor (kra play) prezidat de tom play, căpetenia, păstrător al obiceiurilor şi ritualurilor. Familiile sunt monogame, bilineare (patrilineare şi patrilocative sau matrilineare şi matrilocative, la alegere).

Limba bahnar, împărţită în mai multe dialecte apropiate unele de altele, aparţine familiei lingvistice austro-asiatice (ramura mon-khmer, grupul bahnaric).

Istoric

Se consideră că la începutul erei noastre ocupau câmpiile litorale din partea centrală a Vietnamului, înainte de a fi dislocaţi de către chain.

Aflaţi frecvent în conflict eu vecinii lor, populaţia se-dang, însă mai ales cu jorai, au venit în contact în secolul al XIX-lea cu misionarii catolici francezi, care au început să predice (traducând Biblia în limba bahnar), ca preludiu al colonizării.

Francezii i-au recrutat, urmărind, cu ajutorul lor, să controleze teritoriile populaţiei jorai, apoi (urmaţi mai târziu de americani) au încercat să-i implice în acţiunile îndreptate împotriva luptătorilor vietnamezi pentru independenţă.

Denumire: ba-na, bbohnar, rongao, tolo, y-long.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …