Avram Corcea

Avram Corcea (1868-1951) - culegător de folclor.

Preot ortodox în localitatea Coştei de lângă Vîrşeţ, Corcea a cules în anii 1889 şi 1890, de la lăutarul Vichentie Micu, mai multe balade, pe care le-a reunit în volumul Balade poporale, apărut la Caransebeş în 1899. Parte dintre aceste balade Corcea le publicase în câteva numere din ziarul „Tribuna” de la Sibiu.

Cântecele bătrâneşti culese sunt transcrise cu deosebită grijă de a respecta întocmai textul obţinut de la informator. Însă, din dorinţa de a le face mai accesibile, culegătorul a preferat să renunţe la particularităţile fonetice ale graiului bănăţean.

Cântecelor vechi, Corcea le recunoaşte nu numai o valoare poetică, ci şi una lingvistică. Din prefaţă se reţin câteva detalii asupra împrejurărilor în care s-au cules baladele, a ocaziilor în care acestea se cântă, precum şi observaţii privind melodiile cântecelor bătrâneşti, formulele lor finale, reacţia ascultătorilor.

Alături de balade fantastice, dintre cele mai vechi, numeroase sunt baladele vitejeşti, din care cel mai bogat reprezentat este ciclul Novăceştilor: Gruia lui Novac, Turcul şi Novăceştii şi Novac vinde pe Gruia.

Prin tematică şi circulaţie, unele balade sunt caracteristice Banatului: Roman Voinicul, Stoican, Rozan etc. Chiar balade cunoscute au variante specifice acestei zone: Corbea devine Mârza, iar Doicin bolnavul se numeşte aici Iovan. Ciclului familial îi aparţin doar câteva balade: Turcul şi soru-sa (motivul „nevasta vândută”), Iancu Sibiiancu şi Stoican. Colecţia lui Corcea este una dintre puţinele culegeri de balade întocmite metodic la acea vreme.

Opera literară

  • Mijloace de înaintare, Budapesta, 1904.

Culegeri

  • Balade poporale, Caransebeş,1899.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …