Avar

Avar este populaţia cea mai numeroasă din Daghestan (Federaţia Rusă), cu reprezentanţi şi în restul Caucazului, îndeosebi în Azerbaidjan (aproximativ 600.000 de persoane, dintre care 500.000 în Daghestan).

Avarii, popor de munteni, sunt în mod tradiţional agricultori (pe versanţi terasaţi, cu sisteme de irigaţie) şi crescători de animale (oi, cai). Pe lângă plantele folosite în alimentaţie cultivă in şi cânepă.

Îşi procură grâul din alte regiuni, în schimbul fructelor din livezile lor. Se ocupă şi de apicultură şi vânătoare. Casele lor sunt construite din piatră, orientate cu faţa spre sud, lipite unele de altele şi având în spate versantul muntelui.

Organizarea lor socială se bazează pe comunitatea sătească patrilineară, administrată conform datinilor de bătrânii satului, în esenţă, familia este restrânsă, deşi se mai păstrează urme ale familiei mari. Predomină endogamia (în cadrul familiei, clanului sau satului).

Adepţi ai islamului sunnit, păstrează totuşi unele credinţe vechi şi unele sărbători agrare, de exemplu, cea închinată primei brazde trase de plug.

Limba avar, din familia caucaziană, ramura de nord-est, cuprinde numeroase dialecte şi graiuri. Se foloseşte şi limba rusă.

Arta

Atât artizanatul masculin cât şi cel feminin au o îndelungată tradiţie. Bărbaţii erau cioplitori în lemn şi în piatră, se pricepeau să prelucreze metale (producând arme, obiecte de uz casnic, podoabe), iar femeile ţeseau şi lucrau covoare cu noduri (persane). Toate ustensilele casnice şi podoabele femeieşti erau decorate cu motive tradiţionale.

Istoric

Izvoarele arabo-persane vorbesc despre regatul Sarir ca fiind principala formaţiune politică din Caucaz în Evul Mediu în secolul al X-lea Mas’udi afirma că regele avarilor este creştin. Islamul s-a generalizat în secolul al XV-lea.

În 1813, prin tratatul de la Gulistan dintre Persia şi Rusia, Daghestanul i-a revenit Rusiei. Imamul avar Şamil a condus, între 1834 şi 1859, rezistenţa caucaziană împotriva colonizării ruseşti. În anii 1940-1960 puterea sovietică s-a străduit să-i mute pe locuitorii muntelui la câmpie, unde puteau fi mai uşor ţinuţi sub control.

Denumire: xundzi, în georgiană; sarir în arabă; maghalulal („munteni”).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …