norbert

Yukuna

Yukuna este o populaţie amerindiană din sudul Columbiei (Amazonas, Caqueta), aşezată între râurile Apapori (cursul inferior şi mijlociu) şi Miriti-Parana, în păduri tropicale umede. Dispun de trei resguardos (rezervaţii) (circa 1.000 de persoane). Bărbaţii vânează cu sarbacana şi cu arcul, ajutaţi de câini. Cultivă tutun şi ananas. Cultivarea terenurilor defrişate prin incendiere este o activitate feminină, ca şi olăritul, confecţionarea plaselor şi treburile casnice. Pescuitul (cu undiţa şi prin otrăvirea apei) şi culesul sunt mixte. Popoarele lumii Viaţa socială este organizată pe baza construirii caselor colective (maloca). Se disting două categorii fundamentale; un grup însărcinat cu organizarea comunitară, relaţiile în …

Read More »

Yuko-yukpa

Yuko-yukpa este o populaţie amerindiană din Columbia (Cesar) şi Venezuela (Zulia), locuind în păduri tropicale de uscăciune şi subtropicale umede pe versanţii cordilierei orientale Perija, între valea Cesar şi lacul Maracaibo. În Columbia dispun de două resguardos (rezervaţii) (circa 2.800 de persoane). Activităţile lor dominante sunt horticultura şi pescuitul (cu harponul şi cu undiţa). Vânătoarea (cu capcane şi cu arcul) este o activitate secundară, rezervată bărbaţilor. Mulţi dintre ei lucrează pe plantaţii. Bărbaţii fac pipe şi vase de ceramică iar femeile împletituri, ţesături şi ustensile de bucătărie. Popoarele lumii Unitatea socială de bază este familia matrilocativă lărgită, respectiv socrul, fiicele …

Read More »

Yoruba

Yoruba este o populaţie din sud-vestul Nigeriei, prezentă şi în Benin şi, ca rezultat al emigraţiei, în Togo şi Ghana. Conform unora dintre tradiţiile lor, yoruba sunt urmaşii a şapte prinţi, fii ai zeului creator Olodumare. În prezent se împart în circa 30 de grupuri, cum ar fi în Nigeria yoruba din Oyo (yoruba „propriu-zişi” pentru anglo-saxoni), yoruba ijebu, egba şi egbado, yoruba din Ife şi din Ijesha. Sunt agricultori pricepuţi (manioc, igname, porumb, banane pentru gătit, palmieri de ulei, cacao etc.). Creşterea animalelor pe lângă casă, vânătoarea şi pescuitul sunt destul de răspândite dar au o pondere mai mică. …

Read More »

Yoruba ijebu, egba şi egbado

Yoruba ijebu, egba şi egbado sunt trei comunităţi care trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii cu păduri dese şi umede în sud, presărate cu savane în nord (circa 2,5 milioane de persoane). Agricultori şi comercianţi ca şi ceilalţi yoruba (ocupându-se în plus şi cu obţinerea de sare din mangrovele aflate în extremitatea sudică a regiunii), au şi ei regalităţi sacre, dar mai puţin renumite (cu excepţia grupului alake din Abeokuta) decât cele din nord şi vest (oyo, ife). Yoruba În general, de la unitatea socială elementară (casa) până la nivelul politic teritorial (oraşe, grupuri de sate) organizarea lor socială …

Read More »

Yoruba ife şi ijesha

Yoruba ife şi ijesha sunt două colectivităţi importante din Osun State, ţinut de câmpii umede împădurite. Oraşul sfânt Ife este situat la vest de un lanţ de munţi stâncoşi (circa 2,5 milioane de persoane). Mari cultivatori şi comercianţi, ca toţi yoruba, se remarcă şi prin calitatea produselor meşteşugăreşti (îndeosebi prelucrarea metalelor). Yoruba Regele din Ife (ooni), cu funcţie sacră ereditară (primogenitură) are ca sarcină îndeplinirea ritualurilor indispensabile pentru asigurarea bunăstării materiale şi morale a statului; trăieşte într-un palat înconjurat de ziduri de apărare, alături de oraşul împărţit în cartiere populare. Arta, etnologia În secolul al XIX-lea în minele de la …

Read More »

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede foarte dense în sud, presărate cu savane în nord (circa 3,5 milioane de persoane). Din punct de vedere geografic, politic şi economic, teritoriile ekiti şi ondo, care cuprind centre urbane (Akure, Ikere, Ondo, Owo, Ado Ekiti) şi reţele de sate periferice, constituie un fel de zonă-tampon între regatele Oyo şi Ife pe de o parte şi regatul edo din Benin-City pe de altă parte. Yoruba Agricultori şi comercianţi ca şi alţi yoruba, ekiti şi ondo (cu o excepţie, ondo din Owo) au un artizanat mai …

Read More »

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de câmpii umede, împădurite, presărată cu savane spre nord, o parte dintre ei în mari centre urbane (Ibadan, Ijaye, New Oyo, Ogbomosho), alţii în grupările de sate din împrejurimi (circa 2,5 milioane de persoane). Regalitatea sacră Regele din Oyo, a cărui funcţie este creditară şi sacră, poartă titlul de Alafin, „stăpânul palatului” (palat înconjurat de ziduri de apărare, situat alături de oraşul împărţit în cartiere populare). În trecut existau numeroşi demnitari care participau la luarea deciziilor, alcătuind mai multe categorii („părinţii regelui”, consilieri regali, printre care …

Read More »

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka şi Mvouti) din Republica Democrată Congo. Câteva grupuri trăiesc şi în nord-vestul Angolei (aproximativ 300.000 de persoane). Teritoriul lor, în parte muntos, este acoperit de păduri presărate cu poieni cu vegetaţie ierboasă. Reţeaua hidrografică este densă. Muncile agricole (cultivarea de banane, fasole, igname, manioc, batate dulci) sunt împărţite între bărbaţi şi femei, în epoca colonială s-a introdus şi tutunul. Se practică vânătoarea, creşterea animalelor şi culesul. Popoarele lumii Yombe sunt un subgrup independent al populaţiei kongo. Au o organizare clanică matrilineară. Şeful de clan deţine …

Read More »

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se adaugă câteva sute de persoane stabilite la marginile râului Madre de Dios şi în teritoriul Acre din Brazilia). Ca şi yanesha, au o limbă net diferită de cea a ansamblului ashaninca. Nu este singurul aspect divergent. În trecut au adoptat caracteristici culturale proprii populaţiei pano de pe malurile fluviului Ucayali (shipibo, conibo, remo etc.) care erau vecinii lor direcţi. Yi Constituind o excepţie în cadrul populaţiilor arawak subandine, au practicat, ca şi pano, războaiele în cadrul grupului (între sate), cu alţi ashaninca sau cu pano, …

Read More »

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) din Vietnam (Cao Bang, Ha Tuyen etc.) şi din Laos (Phong Saly) (circa 5,5 milioane de persoane). Cei din nord se ocupă îndeosebi cu cultivarea cartofului şi creşterea ovinelor, pe când cei din sud cultivă orez şi amenajează terase irigate pe versanţii munţilor. Yineru Societatea yi tradiţională, segmentară şi patrilineară, se remarcă îndeosebi prin faciesul ei politic sau mai degrabă prin diversele forme de organizare politică, pentru că grupurile din nord (Sichuan şi nord-vestul Yunnanului) sunt net deosebite de restul etnicilor. Societatea din nord este …

Read More »