Aureliu Cornea

Aureliu Cornea (1897, Iaşi - 11 aprilie 1930) - prozator.

A fost un autodidact. Plecat de acasă în perioada adolescenţei, a rătăcit prin ţară şi prin străinătate, câştigându-şi existenţa ca actor ambulant sau din diverse meserii, unele meschine (a lucrat, de exemplu, ca tăbăcar la Grenoble).

Întors în 1924 în România, a frecventat mai multe cercuri literare, printre care şi Sburătorul. George Călinescu l-a ajutat să colaboreze cu câteva texte în proză mai întâi în „Sinteza” din 1927, apoi în alte reviste ale timpului.

Fără să fie autorul vreunui volum editat în timpul vieţii (broşura Odaia ambulantă a apărut la puţin timp după dispariţia lui, iar din proiectatul roman Din amintirile unui derbedeu s-au păstrat doar câteva fragmente), Cornea a publicat în „Universul literar”, „Viaţa literară”, „Capricorn”, „Gândirea”, „Vitrina literară” şi „Tiparniţa literară”.

Proza lui Cornea se reţine nu prin anecdotică, ci prin atmosferă. Stilul, marcat de dificultăţi de exprimare sau de erori gramaticale, este într-o mică măsură apt să contureze o mişcare epică. Naraţiunile apar descompuse în scene, în fotograme ale faptului mărunt, sesizat analitic cu atenţie la detalii.

Personajele acţionează de la nivelul unui naturalism amorţit prin psihologizarea sugestivă a acţiunilor şi comportamentelor. Decorurile, adesea sordide, din lumea mahalalei, a circului, a proletarilor, a prostituatelor, sunt observate de o privire care, deşi captează nuanţe dintre cele mai şterse, este puţin participativă.

Paginile cele mai bune se ivesc atunci când atenţia naratorului faţă de realitate (înviorată în câteva rânduri de o emotivitate lirică temperată) pare a se subordona unei mecanici abulice, de un lirism leneş. George Călinescu observase adâncirea realismului „sub proporţia normală a verosimilului, până la fantastic şi suprarealistic.” Această calitate, ţinând de modernism, face proza lui Cornea interesantă, însă într-o cheie minoră.

Opera literară

  • Odaia ambulantă, Bucureşti, 1930;
  • Flori de întuneric, ediţie îngrijită de Artur Silvestri şi Ioan Groşan, introducere de Artur Silvestri, Cluj Napoca, 1978.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …