Attikamek

Attikamek este un grup amerindian din Canada (Quebec), din bazinul superior al râului Saint Maurice, ţinut împădurit străbătut de numeroase râuri (circa 4.000 de persoane).

Se împart în patru „bande” ale căror terenuri au statut de rezervaţie.

Activităţile lor tradiţionale erau vânătoarea şi pescuitul.

În prezent vânează cu ajutorul curselor, realizează obiecte de artizanat sau lucrează ca muncitori forestieri şi în domeniul serviciilor.

Au adoptat religia catolică.

Vorbesc limba cree.

Denumire: până în anii 1970 erau numiţi în mod obişnuit tetes de boules (capete de bile).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …