Atoni

Atonii sunt o populaţie din partea centrală şi meridională a Timorului Occidental, Indonezia şi din fosta enclavă portugheză Oecusi, unde este cunoscută sub numele de vaikeno (aproximativ 650.000 de persoane).

Atonii sunt cultivatori pe terenuri defrişate periodic (porumb, orez, legume) şi crescători de animale (bovine, cai, capre, porci). Femeile lucrează ţesături decorate prin sistemul ikat. Locuinţele tradiţionale (din care doar puţine se mai păstrează astăzi) adăposteau familii nucleare şi aveau forma unui stup. Acoperişurile lor conice, acoperite cu materiale vegetale, coborau aproape până la nivelul solului.

Spiţele localizate („casele”) includ o ramură „masculină” bazată pe filiaţie patrilineară (normală) şi o ramură „feminină” bazată pe filiaţie matrilineară (prin alegere), în ansamblu sunt exogami, dar căsătoriile între cele două ramuri sunt posibile şi bine văzute. Reşedinţa este în primul rând uxorilocativă apoi virilocativă. Spiţele se încadrează în clanuri, de asemenea exogame în principiu, răspândite pe mari întinderi.

Societatea lor cuprinde „case” nobile şi „case” ale oamenilor de rând. În trecut au existat şi sclavi. În sate, funcţiile de conducere erau apanajul familiilor fondatoare. Patru sate, grupate în jurul unui sat ritual, alcătuiau o unitate teritorială, care la rândul ei era inclusă într-unul din principatele existente (Amaraşi, Fatu Leu, Amfoan, Mollo, Amanuban, Amanatun, Miomafo, Insana şi Beboki). Frecvent izbucneau războaie între aceste principate.

Cultul se adresa unui cuplu divin (o divinitate uraniană, masculină, şi o divinitate htoniană, feminină) şi strămoşilor, dar existau şi ritualuri pentru împăcarea unui mare număr de spirite. în prezent sunt aproape toţi creştini (mai ales protestanţi). Limba lor aparţine grupului de limbi malaio-polineziene centrale, formând o subgrupă împreună cu alte limbi austroneziene din Timor şi insulele vecine.

Istoric

La început Timorul era locuit, ca întreaga Insulindă, de populaţii australo-melanoide. În jurul anului 2500 î.Hr. au pătruns aici populaţii austroneziene, dar şi papuaşe, rezultatul fiind metisarea şi o mare diversitate lingvistică, care se păstrează şi în prezent.

În trecut, în Timor existau din abundenţă arbori de santal, ca şi miere şi ceară produse de albinele sălbatice. De timpuriu insula a fost integrată în reţelele comerciale dominate mai întâi de malaiezi, apoi de javanezi.

Olandezii, stabiliţi în 1653 la Kupang, au luat locul portughezilor în partea occidentală a insulei şi, în 1756, au silit principatele atoni să încheie tratate de alianţă. De-abia la începutul secolului al XX-lea au reuşit să ia cu totul în mână administrarea insulei.

Denumire: orang atoni; dawan, nume dat de tetun; atoni pah meto („oamenii din ţinutul secetos”).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …