Asmat

Asmat este o populaţie din Noua Guinee (Irian Jaya) (circa 65.000 de persoane).

Trăiesc în păduri mlăştinoase, ocupându-se de pescuit, vânătoare şi exploatarea sagotierilor.

În concepţiile lor moartea deţine un loc esenţial.

Sunt cunoscuţi pentru faptul că în trecut practicau vânătoarea de capete şi erau antropofagi.

Sculptura lor monumentală în lemn (pirogi, stâlpi comemorativi etc.) este remarcabilă.

Limba lor face parte din familia papua.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …