Asiro-caldeeni

Asiro-caldeenii sunt un popor răspândit în mai multe ţări din Orientul Mijlociu (Irak, unde reprezintă al treilea component demografic după arabi şi kurzi. Turcia, Iran, Siria, Liban, statele din Caucaz), cu o diaspora răspândită în peste 40 de ţări (Statele Unite, Canada, Australia, diverse ţări din Europa, inclusiv Franţa) (circa 2,5 milioane de persoane).

Asiro-caldeenii sunt încă în mare măsură o populaţie rurală, deşi înregistrează o puternică migraţie spre oraşe, unde practică comerţul şi diverse profesiuni liberale.

Patrilineari şi cendogamii, erau împărţiţi, până pe la începutul secolului al XX-lea, în triburi şi clanuri bazate pe un nucleu familial, pe structuri săteşti şi pe solide valori tradiţionale şi comunitare, întărite de o credinţă religioasă ferventă. În fruntea fiecărui trib se afla un principe (malik), iar pe deasupra tuturor un patriarh unic, ereditar, începând din secolul al XVI-lea, doi patriarhi, unul nestorian şi celălalt caldeean, reprezintă autoritatea spirituală şi lumească supremă.

Având dintotdeauna o mare înclinare spre religiozitate, asiro-caldeenii au adoptat creştinismul încă de la începuturile sale. Biserica lor. Biserica Orientală, s-a scindat în secolul al XVI-lea în două: Biserica unită cu Roma (caldeeană) şi Biserica nestoriană (care a înregistrat o schismă în 1964). Ambele culte au liturghie proprie şi acceptă câteva dogme specifice (unitatea persoanei lui Hristos în cele două naturi ale sale, divinitate perfectă şi natură umană perfectă). Acestor două culte li se adaugă Biserica siriacă ortodoxă, numită iacobită.

În proporţii aproape egale, asiro-caldeenii utilizează, în funcţie de localizarea geografică şi apartenenţa religioasă, cele două variante, orientală şi occidentală, ale limbii arameice (numită şi siriacă). Această limbă aparţine ramurii septentrionale a familiei semitice şi este utilizată de 3.000 de ani ca limbă liturgică, dar şi laică. Vorbitorii ei practică bilingvismul, cunoscând în paralel araba, turca sau persana, în funcţie de ţara în care trăiesc.

Arta şi cultura

Arta asiro-cakldeeană este prioritar religioasă. Se manifestă în arhitectura bisericească - în mare măsură inspirată de stilul vechilor temple din Babilonia, Asiria şi Caldeea, în lucrătura pieselor de metal liturgice, în imnurile şi melodiile de inspiraţie babiloniană etc. În epoca marilor califi din Bagdad, ca al-Ma’mun din secolul al IX-lea, învăţaţii asiro-caldeeni (nestorieni şi siriaci iacobiţi), care au avut o perioadă îndelungată legături cu Bizanţul, au jucat un rol important în acţiunea de traducere a textelor filosofice şi ştiinţifice ale lumii antice.

Franţa

O mică comunitate asiro-caldeeană (circa 1.200 de persoane) a venit să se aşeze pe pământul Franţei, ţară cunoscută în istoric ca apărătoare a creştinilor din Orient. S-an stabilit îndeosebi în departamentele Val-d’Oise şi Seine-Saint-Denis (Sarcelles etc.) şi în jurul oraşelor Lyon, Marsilia şi Toulouse.

Istoric

Moştenitori ai civilizaţiei asiro-babilonicne (de la Sumer, Akkad, Babilon, Ninive), asiro-caldeenii sunt urmaşii întemeietorilor de regate şi imperii care până în secolul al VI-lea î.Hr. îşi exercitau hegemonia în legiunea respectivă. Dar istoria lor recentă este dramatică. În 1915 au fost, ca şi armenii, victime ale genocidului organizat de otomani.

Apoi au fost supuşi la diverse discriminări, ceea ce a declanşat, mai ales din 1960 încoace, un curent de emigraţie de mari proporţii îndreptat spre Occident, de care se leagă inevitabile conflicte culturale şi riscul dispariţiei treptate a individualităţii lor istorice. În Irak, unde sunt grupaţi îndeosebi în nord, în regiunile Mosul, Ninive şi Bagdad, situaţia lor este mai mulţumitoare decât cea a copţilor din Egipt.

Denumire: asirieni, caldeeni, nestorieni, siriaci, iacobiţi, arameeni, suryani, assori, assore; suraye (în arameana orientală) şi suryoye (în arameana occidentală).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …