Arta în timpul feudalismului timpuriu pe teritoriul României

Datorită mai ales descoperirilor din ultima vreme, suntem astăzi mai bine informaţi asupra artei clasei feudale decât asupra celei populare. Totuşi, şi în domeniul manifestărilor de artă puse în slujba clasei dominante, suntem încă departe de a cunoaşte toate conexiunile, iar forma în care s-au păstrat multe monumente ale epocii ne luminează mai curând asupra aspectelor de cultură materială, decât asupra acelora care ţin cu adevărat de fenomenul artistic.

În cursul evului mediu, cea mai importantă dintre arte a fost arhitectura. Legată în chip nemijlocit de nevoile materiale ale vieţii - locuinţă şi apărare - şi de acelea ale cultului religios, arhitectura s-a dezvoltat cel mai de timpuriu şi şi-a subordonat veacuri de-a rândul celelalte arte.

Artele decorative

În afară de arhitectură, şi alte manifestări ale artei dovedesc atingerea unui nivel superior de cultura. Paturile înstărite din aceste ţinuturi utilizau pe scară întinsă olăria smălţuită bizantină, a cărei tehnică a fost curând preluată şi de ceramica locală.

Prin folosirea smalţului, prin îmbogăţirea formelor, a procedeelor tehnice şi a repertoriului decorativ, meşterii locali realizează o ceramică cu tot mai vădite însuşiri artistice. Ea se va răspândi din Dobrogea în regiunea dunăreană, până la Turnu Severin, iar în veacul al XIV-lea va fi produsă în centrele orăşeneşti importante din Ţara Românească şi Moldova.

În afară de ceramica smălţuită, numeroasele podoabe descoperite în săpături (brăţări, cercei, engolpioane etc.), din metale preţioase sau bronz, dovedesc, de asemenea, tendinţa de lux a clasei dominante. Unele dintre aceste obiecte erau de import; multe dintre cele găsite la Garvăn, ca şi în unele aşezări din Moldova, sunt produse în renumitul centru meşteşugăresc de la Kiev, altele sunt de provenienţă bizantină iar o a treia categorie este alcătuită din imitaţii şi adaptări ale meşterilor locali.

Arta populară

Capitolul închinat creaţiei populare în domeniul artei s-ar cuveni sa ne deosebit de întins, daca ţinem seama de bogăţia şi varietatea acestei producţii în epocile în care ea este databilă. Din păcate, construcţii de această categorie ne lipsesc cu desăvârşire pentru epoca feudalismului timpuriu. Este cert, însă, că în ceea ce priveşte, de pildă, locuinţa, ea a cunoscut şi în această vreme tipuri care există şi azi şi care-şi au originea în antichitatea dacică.

O dovadă a existenţei celui mai frumos tip de casă ţărănească - cu prispă lată şi pridvor - a putut fi văzută în înrudirea cu acest tip a celor mai vechi locuinţe feudale româneşti pe care le cunoaştem azi. Este de presupus, de asemenea, că stâlpii care sprijineau pridvorul erau şi atunci sculptaţi cu măiestrie. Bogata sculptură în lemn ţărănească îşi va exercita influenţa şi asupra sculpturii în lemn executate pentru clasa feudală, pe care vom începe să o cunoaştem din secolele XV-XVI.

Piesele de costum, din care multe au iarăşi o origine antică - lucru dovedit în mod indiscutabil - erau în esenţă asemănătoare cu cele păstrate până azi, după cum ne confirmă, la mijlocul veacului al XIV-lea, miniatura din Chronicon Pictum. Împodobirea lor cu broderii continuă o tradiţie atestată de unele statuete din epoca bronzului. Şi în acest domeniu, bogata ornamentică a artei populare îşi va exercita influenţa binefăcătoare asupra celei culte.

Check Also

Manifestările plastice ale artei populare în ţările române în perioada destrămării feudalismului

Condiţiile istorice de dezvoltare a artei populare româneşti Arta populară românească s-a elaborat în procesul …

Presa în ţările române în perioada destrămării feudalismului

Drumul ascendent al tinerei burghezii naţionale trebuia susţinut şi printr-o serie de organe de publicitate, …

Criza fărâmiţării feudale în Moldova (1432-1457)

Perioada cuprinsă între moartea lui Alexandru cel Bun şi urcarea pe tron a lui Ştefan …

Evoluţia societăţii pe teritoriul României în secolele XI-XII

Pecenegii şi cumanii pe teritoriul României Aşezarea pecenegilor Dezvoltarea firească a societăţii româneşti în toate …

Construcţia democraţiei postdecembriste în România

Ultimul deceniu al secolului al XX-lea marchează în România trecerea de la un regim totalitar …