Aristide Burileanu

Aristide Burileanu (1910, Bucureşti) - eseist şi critic literar.

A fost diplomat în Portugalia în perioada în care şi Mircea Eliade, Leontin Jean Constantinescu şi Victor Cădere se găseau acolo. Rămas în exil, a lucrat ca ziarist la postul de radio Europa Liberă, chiar de la înfiinţarea acestuia. După încheierea mandatului său la Munchen, se stabileşte la New York ca redactor al Institutului de documentare al Europei Libere, sub direcţia lui George Ciorănescu.

Colaborează sporadic la presa românească din exil cu scurte eseuri, dintre care cel despre Craii de Curtea-Veche (în „România”, New York, octombrie 1961) merită a fi în primul rând amintit. Frecventează cenaclul „Apoziţia” cu oarecare regularitate şi în colecţia editorială a acestuia îşi publică volumul de însemnări, aforisme şi fragmente memorialistice intitulat Cartea cu petece (1978), care evidenţiază un real talent narativ, punând în lumină un subtil simţ al ironiei.

Anecdoticul cultivat cu parcimonie, este dublat aici de schiţa de portret penetrantă, bazată pe explorarea unui fond memorialistic resuscitat cu un agil spirit de observaţie, cu obiectivitate şi chiar cu o benefică mizantropie, ce topeşte unda sentimentală subînţeleasă, adesea anulând-o. Aerul vetust al însemnărilor lui Burileanu, cu atâta grijă mimat, ascunde, de fapt, cu „petece”, o realitate a zilei, invitând la meditaţie.

Opera literară

  • Cartea cu petece, Munchen, 1978.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …