Ariadna Camariano-Cioran

Ariadna Camariano-Cioran (31 martie 1906, Peristasis, Grecia - 11 martie 1993, Bucureşti) - comparatist.

Nepoată a bizantinologului Demostene Russo (mama sa, Caliopi, era sora acestuia) şi soră a lui Nestor Camariano, Camariano-Cioran îşi face studiile universitare la Bucureşti, unde a absolvit Facultatea de Litere în 1936, funcţionând apoi ca lector de limba neogreacă pe lângă Catedra de literatură română veche a aceleiaşi facultăţi (1937-1939). În 1938 îşi susţine teza de doctorat, sub îndrumarea lui Nicolae Cartojan.

Din 1943, odată cu înfiinţarea Institutului de Studii şi Cercetări Balcanice, îşi continuă activitatea didactică la Şcoala de limbi slave şi orientale a acestui institut, precum şi pe cea de cercetător ştiinţific, până în 1963, la institutul care devenise între timp Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”. Din 1963, după înfiinţarea Institutului de Studii Sud-Est Europene, este transferată aici în calitate de cercetător ştiinţific.

Crescută în casa unchiului său Demostene Russo, frecventându-i cu asiduitate seminarul, Camariano-Cioran şi-a însuşit o riguroasă metodă de cercetare şi editare a textelor. A colaborat la numeroase publicaţii de specialitate, între care „Cercetări literare”, „Biserica Ortodoxă Română”, „Revista istorică română”, „Balcania”, „Revue des etudes sud-est europeenes” etc.

Principalele sale direcţii de cercetare, materializate în numeroase studii şi articole în domeniul istoriei şi literaturii, s-au axat, în primul rând, pe reconstituirea filierei greceşti din cultura românească, pe studiul relaţiilor reciproce, istorice şi literare, greco-române (circulaţia unor opere de Voltaire, Giovanni del Turco, Wieland, La Fontaine, Beccaria, Marmontel), precum şi pe identificarea traducătorilor unor intermediare greceşti. Pentru istoria ideilor, de un mare interes sunt studiile cu privire la reacţia Patriarhiei ecumenice împotriva spiritului revoluţionar francez şi la influenţa lui Voltaire în ariile culturale greacă şi română.

Lucrări ca L’Esprit philosophique et revolutionnaire francais combattu par le Patriarcat oecumenique et la Sublime Porte sau Spiritul revoluţionar francez şi Voltaire în limba greacă şi română (1946) sunt contribuţii remarcabile la istoria culturii româneşti şi greceşti. A identificat repertoriul teatrului grec din Bucureşti la începutul secolului al XIX-lea (Le Theâtre grec a Bucarest au debut du XIX-e siecle, 1943), a rectificat atribuirea eronată a lucrării Teatrul politic a lui Nicolae Mavrocordat (La Traduction grecque du „Theâtre politique”, attribuee par erreur a N. Mavrocordat et les versions roumaines, 1943) şi a studiat Influenţa poeziei lirice neogreceşti asupra celei româneşti (1935).

Dar opera sa de căpătâi rămâne monumentala lucrare Academiile Domneşti de la Bucureşti şi Iaşi (1971), publicată şi în limba franceză în 1974, lucrare care a primit premiul a două Academii, în ţară şi în Grecia. Recenzentul lucrării în Grecia, C. Th. Dimaras, considera că această carte va fi indispensabilă pentru cercetătorii învăţământului românesc şi grec. Se poate afirma astfel că fără aceste cercetări erudite comparatismul literar româno-grec nu ar fi posibil.

Opera literară

  • Influenta poeziei lirice neogreceşti asupra celei româneşti, Bucureşti, 1935;
  • Spiritul revoluţionar francez şi Voltaire în limba greacă şi română, Bucureşti, 1946;
  • Academiile Domneşti de la Bucureşti şi Iaşi, Bucureşti, 1971.

Ediţii

  • Demostene Russo, Studii istorice greco-române. Opere postume, I-II, Bucureşti, 1939 (în colaborare cu Constantin C. Giurescu şi Nestor Camariano);
  • Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei între anii 1695-1754, Bucureşti, 1965 (în colaborare cu Nestor Camariano).

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …