Arhiv filologic. Spice pentru limba română, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Frânturile de texte excerptate din cele trei opere ale lui Varlaam şi Dosoftei au fost tipărite în „Columna lui Traian” din 1870, începând cu nr. 10, din 2 aprilie şi terminând cu nr. 61, din 21 decembrie. În numerele 54, 58 şi 61 ale revistei, denumirea rubricii, Arhiv filologic, este înlocuită cu Filologia.

Titlul propriu-zis, Spice pentru limba română, a rămas neschimbat. În normele de transcriere folosite de Hasdeu pentru textele vechi am intervenit cu următoarele modificări: am eliminat pe -u final (l-am menţinut ca -u în diftongi descendenţi la finală: au, Dumnezeu, eu, sau etc.); am suprimat semnul scurtimii lui i (l), păstrându-l în mod excepţional pentru unele pronunţii vechi; am generalizat pe i (în dauna lui â), pe considerentul că ambele litere redau aceeaşi pronunţare; pe t l-am menţinut numai în cazurile în care, din punctul de vedere al limbii de azi, nu notează diftongul ea, de exemplu: să făleşte, întunerec, legea, putredeşte, vecii etc.

B.P. Hasdeu

Fiecare pasaj reprodus conţine o porţiune subliniată cu o linie, Hasdeu ţinând să atragă astfel atenţia asupra faptelor interesante de limbă. El dă uneori câte o explicaţie, fie în paranteză cu semnul „egal”, fie la subsolul paginii.

Am considerat necesară explicarea detailată a formelor, sensurilor, construcţiilor, imaginilor artistice, în general a fenomenelor de limbă şi stil relevate de Hasdeu. În notele noastre am menţinut trimiterea la pagina din textul original. Ne-am oprit în mod special asupra sublinierilor din Acatist şi din Cazanie; cele din Psaltirea lui Dosoftei sunt, în bună parte, explicate de Hasdeu în subsol.

Check Also

Visează androizii oi electronice?, de Philip K. Dick (comentariu literar, rezumat literar)

Philip Kindred Dick (16 decembrie 1928, Chicago, Illinois, Statele Unite – 2 martie 1982, Santa …

Visările unui hoinar singuratic, de Jean-Jacques Rousseau (comentariu literar, rezumat literar)

Jean-Jacques Rousseau (28 iunie 1712, Geneva, Elveţia – 2 iulie 1778, Ermenonville, Franţa) – scriitor. …

Virgina în grădină, de A.S. Byatt (comentariu literar, rezumat literar)

A.S. Byatt (pseudonimul literar al Antoniei Susan Drabble) (24 august 1936, Sheffield, Marea Britanie – …

Viii şi morţii, de Patrick White (comentariu literar, rezumat literar)

Patrick Victor Martindale White (28 mai 1912, Knightsbridge, Londra, Marea Britanie – 30 septembrie 1990, …

Vieţi pârjolite, de Ricardo Piglia (comentariu literar, rezumat literar)

Ricardo Piglia (24 noiembrie 1941, Adrogue, Argentina) – scriitor. Titlul original: Plata quemada Prima ediţie: …