Arapaho

Arapaho este un trib de indieni din câmpiile din centrul Statelor Unite, din familia algonkină (circa 6.500 de persoane).

Se împart în arapaho septentrionali, din Wyoming, rezervaţia Wind River (unde trăiesc şi indienii shoshone) şi arapaho meridionali, din Oklahoma Cheyennes and Arapaho Agency). Se pare că Burţile Mari din Montana sunt o ramură desprinsă din acest trib.

Duceau viaţa tipică pentru preeriile occidentale, având ea elemente centrale bizonii şi războaiele. Erau organizaţi în cete care se împrăştiau iarna şi se adunau vara, pentru ceremonii rituale şi vânătoare.

Coeziunea grupului era menţinută prin asocierea bărbaţilor în societăţi cu funcţii militare, sociale şi ceremoniale. Acest mod de organizare a dispărut, totuşi dansul Soarelui are în continuare o funcţie identitară foarte importantă.

Familia extinsă constituie unitatea de bază. Reşedinţa este matrilocativă, iar filiaţia este cognatică.

Indienii arapaho s-au adaptat la situaţia economică actuală. Cei de la Wind River au organizat o fermă de creştere a bovinelor. Veniturile acesteia se adaugă la cele obţinute prin extragerea cărbunelui, exploatările forestiere şi arendarea proprietăţilor lor funciare.

Istoric

Indienii arapaho erau sedentari şi trăiau pe teritoriul actualului stat Minnesota. După 1830 au emigrat spre sud-vest, scindându-se în două grupuri.

S-au luptat adesea cu indienii shoshone, ute şi pawnee. Arapaho meridionali s-au aliat cu cheyennii (au luptat de partea lor în bătălia de la Little Big Horn din 1876).

Denumire: inuna-ina („oamenii”).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …