Aprecieri şi referinţe critice despre Gelu Negrea

Gelu Negrea se înscrie în descendenţa unor critici dispuşi să treacă textul au peigne fin, adică să-l pieptene cu infinită atenţie la detalii, restabilindu-l în litera lui, acolo unde a fost citit mai mult sau mai puţin greşit spre a-i putea remarca spiritul adevărat. Nu intuiţiile globale şi nici ispita monografică sunt de observat în Anti-Caragiale sau la maeştrii autorului ei, Ş. Cioculescu, Al. George, Şt. Cazimir, convinşi, cu toţii, că diavolul caragialian se ascunde în amănunte. (...)

Dracul, acela ascuns în detaliile textului, nu e (...) chiar atât de negru. Înfrângându-ne rutina lecturii, vom observa că Gelu Negrea are dreptate. (Nicolae Manolescu)

*****

Cu Anti-Caragiale de Gelu Negrea, Editura Cartea Românească a relansat, în cel mai substanţial mod cu putinţă, un gen naţional deosebit de viguros în trecut, dar căzut, parcă, în apatie sau uitare: eseul critic. (Bogdan Ghiu)

*****

Nu ştiu, de la Steinhardt încoace, o descriere mai destinsă, mai relaxată, mai iubitoare în interiorul umanităţii caragialiene. Metoda de lectură a lui Gelu Negrea e iubirea sau măcar înţelegerea şi această perspectivă de bun samaritean îl ajută să descopere vieţi acolo unde nu erau decât formule, fizionomii, acolo unde alţii nu vedeau decât măşti, diagrame sufleteşti, acolo unde firoscoşii distingeau doar marionete mânuite de un sforar încruntat. (Ioan Adam)

*****

Gelu Negrea: Cine eşti dumneata, domnule Moromete? - un studiu critic serios şi vesel care îndrăzneşte să nu ia în tragic faptul că Ilie Moromete nu-i un personaj tragic, aşa cum au crezut-o atâţia, ci un „roman imparţial” cu toate fixurile „rasei sale” (...). Şi cu un final neaşteptat, întru totul memorabil: propunerea de a ne despărţi de Moromete! (Radu Cosaşu)

*****

Întreg acest eseu „anti-caragialian”, spumos, incitant, cu deducţii uneori pline de haz, altele - veritabile piste de înţelegere a textului, impune mai degrabă un personaj, cel care scrie, croit din mantaua lui Caragiale. (Constantin Stan)

Gelu Negrea