Anyi

Anyi sunt un grup de populaţii akan din sud-estul Coastei de Fildeş, format din bona şi diabe (agnibilekrou), ndenye (abengourou), morofwe din Moronou (bongouanou) şi sanwi (aboisso).

Forma de organizare o constituie regatele, după modelul akan (în special cel al populaţiilor denkyira şi ashanti), reprodus mai mult sau mai puţin fidel. Limba lor face parte din grupul kwa (subgrupul Volta-Comoe).

Ca majoritatea akanilor din Coasta de Fildeş, au venit din est, din Gluma de astăzi. în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, pentru a scăpa de urmările victoriei populaţiei ashanti asupra celei denkyira (bătălia de la Feyiase, în 1701). La început s-au refugiat în Aowin, apelând la protecţia regelui Ano Asema, dar s-au deplasat mai departe spre vest atunci când ashanti l-au atacat pe acesta (1715). Nu toţi au izbutit să scape de dominaţia ashanti.

Anyi-sanwi

Anyi-sanwi au realizat regatul cel mai puternic şi mai centralizat (cu capitala la Krinjabo), cel mai apropiat de modelul akan iniţial. Bazele acestui regat, din punct de vedere teritorial şi politic, au fost puse de Amalaman Ano şi de nepotul său uterin Aka Esoin, care iau condus împreună pe cei care au emigrat.

Cuceririle realizate de urmaşul lor, Amon Ndufu Kpahi (1751-1776) le-au permis să se extindă în sud. Înfrângându-i pe eotile, au ajuns până la ţărmul oceanului, izbutind să aibă acces la comerţid cu europenii. În timpul domniei lui Amon Ndufu II (1844-1886), regatul a ajuns la apogeu.

În 1843 s-a semnat cu Franţa - dornică să-şi creeze un punct de sprijin la Assinie - celebrul tratat prin care i se ceda acesteia „posesiunea deplină şi totală a întregului teritoriu” (al regatului), regele păstrându-şi în schimb „toate drepturile sale de suveranitate asupra indigenilor”. Acest tratat a constituit baza juridică a secesiunii teritoriului Sanwi în 1958.

În timpul domniei lui Aka Siman Adu (1886-1901), regatul Sanwi şi-a pierdut independenţa şi a fost inclus în colonia franceză Coasta de Fildeş.

În perioada colonială teritoriul Sanwi a fost în oarecare măsură favorizat în comparaţie cu alte regiuni: s-au construit şosele, şcoli, s-au extins culturile destinate exportului (cafea, cacao). Acest proces a fost întrerupt în mod brutal în 1958, situaţie care a durat până în anii 1970. Mişcarea de secesiune (plecarea în Ghana a regelui şi a mai multor demnitari, cărora Nkwame Nkrumah le-a acordat azil) a fost reprimată cu asprime de guvernul lui Houpliouet-Boigny. Au avut loc acţiuni ale poliţiei, confiscări de pământuri,îngheţarea investiţiilor publice.

Anyi-ndenye

Anyi-ndenye este grupul ndenye (sau indenie) a căpătat destul de târziu un caracter unitar. Ndenye propriu-zişi erau minoritari în rândul grupurilor de emigranţi anyi care, în al doilea pătrar al secolului al XVIII-lea, s-au aşezat pe teritoriul dintre fluviul Comoe şi frontiera cu Ghana. Alături de ei se găseau cei din grupurile alangwa, ashua, denkyira, abrade şi bettie.

Francezii au extins numele de ndenye asupra tuturor acestor grupuri, ratificând o situaţie de fapt. Într-adevăr, ndenye înregistraseră un avânt remarcabil în secolele XVIII-XIX, întemeind numeroase sate pe care le controlau din punct de vedere politic. Aceste progrese le-au dat posibilitatea să covârşească prin număr celelalte grupuri, cu toate că ashanti exercitau o presiune intensă asupra lor, jefuindu-i de aur şi capturând oameni.

Anyi din Moronou

Aşezaţi la vest de Comoe, se pare că fuseseră răspândiţi pe un teritoriu întins. Au intrat în conflict cu baoule, care i-au învins (în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea). Nici înainte nici în timpul cuceririi de către europeni nu au reuşit să realizeze o organizare unitară. Au rămas divizaţi în nouă mici unităţi politice: Ahali, Ashua, Alangoua, Amatian, Assie, Essandane, Ngatianou, Sahie şi Sahua. Aceste microregate reproduceau destul de fidel modelul akan de conducere.

Denumire: agni.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …