Anuak

Anuak este o populaţie din Sudan şi Etiopia, din regiunea cuprinsă între râurile Baro şi Pibor (afluenţi ai râului Sobat). S-au stabilit aici după peregrinări începute în secolul al XVI-lea, pornind din sudul Sudanului (între 50.000 şi 80.000 de persoane).

În prezent se ocupă îndeosebi de agricultură (sorg, mei, porumb, susan, fasole). Au renunţat la păstoritul nomad, pe de o parte din cauză că erau jefuiţi de populaţia nuer şi de arabii din nord, dar în mod sigur şi pentru că regiunea în care s-au stabilit este bogată în vânat şi roditoare, dând posibilitatea obţinerii a două-trei recolte pe an. Ca şi în cazul altor nilotici, interesul populaţiei anuak pentru cirezile de vite nu se mai manifestă astăzi decât prin referiri literare şi cântece.

Compensaţia matrimonială este alcătuită din lănci, săgeţi, coliere şi brăţări din mărgele, la care se adaugă uneori câteva animale. În cazul oamenilor de rând compensaţia este încasată doar de tatăl logodnicei (spre deosebire de populaţia nuer la care aceasta este împărţită).

Este semnificativ faptul că satele sunt înconjurate de desişuri de bambus, indicând o închidere în sine a acestor comunităţi. Satele au de la 50 până la 500 de locuitori, aparţinând unor spiţe exogame care nu formează o structură segmentară comparabilă cu cea existentă la nueri.

Satul, organizat şi pe clase de vârstă, constituie de fapt unitatea politică supremă şi nu se asociază decât foarte rar cu alte sale, atunci când se întrevede o primejdie comună foarte serioasă (sau în cazul unei acţiuni de cucerire).

În partea apuseană a ţinutului anuak la conducerea satului se află un şef neereditar, care poate fi îndepărtat din funcţie şi surghiunit dacă nu mai reuşeşte să rezolve în mod corespunzător problemele consătenilor sii. În opoziţie cu această conducere „redistributivă”, în partea răsăriteană a ţinutului există un sistem dinastic.

Se pare că aici un clan regal şi-a impus dominaţia asupra unei populaţii preexistente, care a păstrat datini legate de cultul pământului. Având în jurul său servitori şi ofiţeri ai curţii, „regele” îndeplinea un rol mai mult politic decât ritual şi viaţa îi era pusă în pericol de ambiţiile apropiaţilor săi.

Doar rareori murea dintr-o cauză naturală, deşi nu se practica omorul ritual, ca la regii shilluk. Totuşi câţiva dintre supuşii săi erau înmormântaţi de vii alături de el, iar un arbore de lângă mormânt putea deveni obiect de cult.

Populaţia anuak se adresează lui Jwok, care este mai degrabă principiul vital al oricărei fiinţe - animal sau plantă - decât o adevărată divinitate bine individualizată. I se cere să restabilească ordinea normală a lucrurilor, perturbată de intervenţia unor „puteri” nevăzute (sau de către el însuşi?).

Nu este rugat, ci i se cere să facă dreptate (să îndrepte lucrurile) căci fiinţele create de el, urmaşi ai unor gemeni pe care a intenţionat să-i nimicească şi care au fost „salvaţi” de un câine, nu mai vor să rabde atâtea necazuri.

Pentru aceasta, trebuie să se menţină separarea dintre cele două lumi; cea a oamenilor şi cea a „spiritelor”. Conform credinţelor lor, oamenii şi „zeul” nu sunt - sau nu mai sunt - făcuţi să trăiască împreună, nici pe pământ nici într-o lume de dincolo. Pentru populaţia anuak nu există viaţă după moarte. Limba anuak este înrudită cu shilluk.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …