Anton Cosma

Anton Cosma (4 mai 1940, Tiur, judeţul Alba - 17 noiembrie 1991, Târgu Mureş, judeţul Mureş) - critic şi istoric literar. Este fiul Aureliei (născută Berghian) şi al lui Augustin Cosma, notar. După clasele elementare şi liceale parcurse la Blaj, urmează Facultatea de Filologie a Universităţii din Cluj, absolvită în 1963. Funcţionează ca profesor de limba şi literatura română la Dumbrăveni, judeţul Sibiu.

Din 1981 a fost redactor la revista „Vatra”. Debutează publicistic în 1969, în „România literară”, iar editorial în 1977, cu Romanul românesc şi problematica omului contemporan. Colabo­rează la „România literară”, „Vatra”, „Tribuna”, „Transilvania”, „Steaua”, „Astra”, „Familia”, „Cahiers roumains d’etudes litteraires”, „Igaz Szo” etc. Înainte de a trece la amplele sale sinteze, Cosma antologhează textele despre roman ale lui Ioan Slavici, descifrând în ele o teorie coerentă a genului, modernă pentru epoca lor, în special privind conceptul de personaj şi mijloacele retorice (Ioan Slavici, Romanele vieţii, 1977).

Tot ceea ce va scrie criticul se axează pe roman. Geneza romanului românesc (1985) ocupă, din acest punct de vedere, o poziţie centrală. Lucrarea cercetează fenomenul cu mijloacele sociologiei moderne a literaturii şi a mentalităţilor, definindu-l în raport cu trei factori: formarea publicului, geneza textului şi apariţia autorului. Cronologic, investigaţia subîntinde intervalul de la începuturi până spre sfârşitul secolului al XIX-lea: drumul de la imitaţia pură la cea autohtonizantă (născută Filimon) şi la momentul când - argument esenţial - „forma îşi integrează organic mentalitatea istorică în ficţiunea epică” (prin Ion Creangă, Ioan Slavici şi Duiliu Zamfirescu).

Teza cea mai controversată a lui Cosma priveşte originea romanului românesc ca text, pe care el o găseşte în povestire (ca mod narativ generic, nu ca specie literară), adică practic în toate varietăţile de proză anterioare: basm, legendă, roman popular, Biblie şi naraţiune religioasă, istoriografie, cronici rimate, epopee, jurnal de călătorie, nuvelă şi povestire, „fizio­logii”, corespondenţă literară, memorialistică autobiografică. Rolul capital îi este rezervat cronicii / letopiseţului. Teoria lui Cosma este când prea laxă (formele ce ar anticipa romanul), când prea restrictivă (influenţa modelului occidental e redusă la rolul de „clarificator”), cartea rezistând însă prin consideraţiile analitice care se sustrag schemei teoretice.

Romanul românesc şi problematica omului contemporan (1977) aşează întreaga evoluţie postbelică a genului la noi sub dominanta realismului (prima secţiune a cărţii schiţează o „poetică a realismului”). Tentativa e reluată în mai ampla sinteză Romanul românesc contemporan. 1945-1985. În primul volum (Realismul, 1988), sunt stabilite trei etape: momentul ’50 (al „Dogmei «Utopiei»”), momentul ’60 (al „Adevărului”) şi momentul ’80 (al „Romanului ca literatură”: „literaturitatea tinde a predomina”).

Clasificarea este în parte reluată şi continuată în volumul al doilea al sintezei, Metarealismul, apărut postum (1998). Metarealist ar fi romanul „realităţii secunde, mediate prin cultură, semnul unei realităţi revolute şi remanente”, iar subdiviziunile lui ar fi romanul neotradiţionalist (cu subclasele: istoric, pentru copii, SF, narativ-baroc, retro, cu formă fixă) şi romanul experimental (indirect, eseistic, metaroman, hiperroman). Autorii aferenţi fiecărei diviziuni sunt trataţi micromonografie, panorama urmărind totodată evoluţia fiecărui tip de roman. Taxonomia stufoasă este compensată, şi aici, de pertinenţa comentariilor pe text.

Opera literară

  • Romanul românesc şi problematica omului contemporan, Cluj Napoca, 1977;
  • Geneza romanului românesc, Bucureşti, 1985;
  • Roma­nul românesc contemporan. 1945-1985; vol. I: Realismul, Bucureşti, 1988; vol. II: Metarealismul, Cluj Napoca, 1998.

Antologii

  • Ioan Slavici, Romanele vieţii, Cluj Napoca, 1977.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …