Antandroy

Antandroy este o populaţie din Madagascar, provenind din ţinutul Androy, foarte arid, din extremitatea sudică a insulei, răspândită acum în întreaga ţară datorită migrării.

Bărbaţii practică păstoritul transhumant al boilor zebu, iar femeile se ocupă de agricultură (manioc, porumb, batate etc.) şi creşterea, pe scară redusă, a animalelor.

Elementul central al vieţii sociale şi al ritualurilor este boul zebu, îndeosebi ca obiect al schimburilor ciclice de daruri între partenerii matrimoniali.

Sistemul de stabilire a gradelor de rudenie face distincţie între părinţii tatălui şi cei ai mamei şi atribuie un rol ritual fratelui mamei, „mama masculină” (renelahy) şi fiului surorii, „fiică masculină” (anak’ ampela).

La intervale de 6-7 ani au loc mari ceremonii colective de circumcizie (savatse). Pentru a asigura bunul mers al treburilor curente se recurge la preoţi, care au ca atribuţie relaţiile cu strămoşii, şi la prezicători.

Istoric

Populaţia antandroy este originară din regiunea Taolagnaro (numită în trecut Fort Dauphin) şi a asimilat elemente masikoro, sakalava şi bara.

Cu toate că s-a înregistrat un început de unificare politică în secolul al XVI-lea, spiţele, împărţite în linii genealogice locale, şi-au păstrat autonomia, ceea ce se reflectă în caracterul dispersat al cătunelor, protejate de garduri de nepătruns formate din plante cu spini.

Începând din anii 1920 s-au răspândit pe tot teritoriul ţării, marcând aşezarea lor definitivă în diverse locuri prin construcţii funerare (kibory) foarte bogat decorate.

Denumire: tandroy.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …