Antanala

Antanala este o populaţie din Madagascar, locuind pe o treaptă de relief intermediară între câmpia litorală şi ţinuturile înalte din Betsileo.

În trecut cultivau orez pe parcele defrişate prin incendiere, dar acum practică îndeosebi culturile irigate de orez şi, încă de la începutul epocii coloniale, plantaţiile de cafea.

Cei din Ikongo sunt organizaţi pe un dublu criteriu, al genului şi al rangului social: în cazul bărbaţilor, puterea este împărţită între principi (hova) şi oameni de rând, atât la nivelul federaţiei, cât şi la cel al satelor.

La ambele niveluri, autoritatea asupra femeilor este exercitată de surorile sau soţiile principilor, care prezidează marile adunări consultative ale femeilor.

În interiorul familiei se face distincţie între părinţii tatălui şi cei ai mamei. Unchiul dinspre mamă are un rol ritual important.

Cu toate că ideologia este patrilineară, se manifestă o tendinţă netă de nediferenţiere.

Istoric

O parte dintre antanala au venit în regiune din ţinuturile înalte din Betsileo, iar alţii de pe litoralul sud-estic (ceea ce explică înrudirile culturale cu cele două ţinuturi).

Cei mai cunoscuţi sunt cei din Ikongo, a căror federaţie este condusă, din secolul al XVI-lea, de dinastia ZafiRambo, şi cei din Ambohimanga, trăind în sate autonome.

Locuitorii din Ikongo au rezistat cu succes atacurilor populaţiei antaimoro în secolul al XVIII-lea şi incursiunilor merina din secolul al XX-lea.

Denumire: tanala.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …