Antaisaka

Antaisaka este o populaţie din sud-estul Madagascarului (din cursul inferior al râului Mananara, regiunile Farafangana şi Vangaindrano) (aproximativ 700.000 de persoane).

În trecut practicau agricultura itinerantă pe terenuri defrişate prin incendiere; în prezent cultivă orez, pe terenuri irigate, şi calea.

Au plecat în număr mare în alte regiuni din Madagascar, aşezându-se îndeosebi în cursul inferior al râurilor şi în deltele din vest.

Ca şi alte populaţii din sud-est şi de pe coasta vestică, sunt împărţiţi în grupuri familiale exogame. După căsătorie, regulile sociale impun reşedinţa viripatrilocativă.

Funeraliile

Se deosebesc de populaţiile vecine prin practica dublei înhumări: morţii sunt puşi la început în morminte provizorii, iar după 2-3 ani rămăşiţele lor, aşezate în sicrie de mici dimensiuni, sunt îngropate definitiv în morminte colective, numite, ca peste tot în sud-estul insulei, kibory.

Istoric

În trecut ţinutul antaisaka se alia sub dominaţia principilor Maroserana, de origine sakalava, apoi a trecut sub stăpânirea regatului Inierina, în timpul dominaţiei reginei Ranavalona I (1828-1861).

Această dominaţie a fost mai mult teoretică. Grupurile familiale, adunate în sate compacte formate din locuinţe pe piloni, şi-au păstrat în mare măsură autonomia.

Denumire: până în anii 1960 peste tot în vest antaisaka erau confundaţi cu antaimoro, antaifasy şi antambahoaka, fiind numiţi toţi antaimoro; în prezent li se spune korao în sud-vest şi betsirebake în nord-vest; taisaka, tesaka.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …