Anga

Anga este o populaţie din partea centrală a statului Papua Noua Guinee (provinciile Eastern Highlands, Morobe şi Gulf, trăind într-un ţinut muntos cu o suprafaţă de circa 15.000 km2 (circa 70.000 de persoane).

Există 12 grupuri lingvistice (familia de limbi anga) ce au o origine comună. Deşi între aceste grupuri există diferenţe culturale importante, toate sunt organizate conform unui model patrilinear de descendenţă. În toate cazurile se înregistrează o opoziţie evidentă între bărbaţi şi femei, ritualuri de iniţiere masculină şi forme similare de conducere.

Deşi anga sunt horticultori şi crescători de porci, în ritualurile care marchează principalele momente ale vieţii (naştere, iniţiere, moarte) sunt utilizate produse obţinute prin vânătoare. Iniţierile masculine constituie momentul cel mai important al vieţii sociale.

Aceste ritualuri, cu durată, conţinut şi mod de organizare variabile de la un grup la altul, au întotdeauna ca scop transformarea tinerilor în bărbaţi adulţi - odinioară, în războinici capabili să-şi apere tribul. Ele comportă încercări fizice şi psihologice dureroase şi traumatizante. Femeile nu au acces la aceste manifestări căci, în concepţia localnicilor, chiar simpla lor prezenţă ar putea submina eforturile depuse de comunitatea bărbaţilor.

În cadrul comunităţilor masculine nu există nici o ierarhie, singura formă de inegalitate socială fiind cea care stă la baza relaţiilor dintre bărbaţi şi femei. Cunoştinţele mai bogate sau puterile deosebite pe care le manifestă unii indivizi în domeniul militar, al vindecării bolilor sau în cadrul ritualurilor de iniţiere nu le conferă nici o autoritate cu caracter permanent asupra celorlalţi. Aceşti specialişti, care întruchipează o formă de putere diferită de cea deţinută de big men din Western Highiands, au fost denumiţi (de Maurice Godelier) „Grands Hommes”.

Primele contacte ale populaţiei anga cu albii (căutători de aur sau funcţionari ai administraţiei australiene) au avut loc între 1930 şi 1960 (în funcţie de grup). Cei mai mulţi dintre ei trăiesc şi astăzi departe de orice cale de comunicaţie, adesea neputând să aibă acces la reţeaua de asistenţă sanitară şi de învăţământ. În unele locuri viaţa lor decurge aproape în acelaşi mod ca şi acum câteva veacuri. Modul de locuire se apropie de seminomadism, iar ritualurile care punctează etapele vieţii individuale ocupă şi astăzi un loc la fel de important în viaţa socială a întregului grup.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …