Ana Barbu

Ana Barbu (5 februarie 1936, Bulboaca, judeţul Chişinău, Basarabia) - prozatoare. A absolvit, la Bucureşti, Facultatea de Filologie, secţia limbă şi literatură română, în anul 1958. Lucrează iniţial în învăţământ, între anii 1966 şi 1971, este redactor la revista „Tomis” din Constanţa, apoi, din 1972 până în 1984, la Editura Eminescu, iar în perioada 1984-1993, la Editura Cartea Românească. A debutat cu schiţe în revista „Luceafărul”, al cărei premiu pentru proză l-a obţinut în 1963. Prima ei carte, Nunta de argint, apare în 1966.

Proza scurtă publicată de Barbu reuneşte schiţe şi povestiri în care sunt analizate stări afective variate, legate mai ales de momente tensionate, reflectând criza interioară a personajelor. Primează notaţiile lirice, descrierea nuanţată a peisajelor (marea este toposul preferat) şi surprinderea fină a detaliilor. Fiecare gest pare simptomul unor atitudini şi relaţii complexe, care incită prin ambiguitate. Naraţiunea se concentrează pe forţa sugestiei şi mai puţin pe definirea concretă a sentimentelor. Sunt alese personaje feminine în formare, vulnerabile, irascibile şi rebele, cu o imaginaţie şi o sensibilitate exacerbate.

Marina (Plicul din volumul Nunta de argint), o tânără senzuală, acceptă propunerea unui sculptor de a-i fi model ca pe un capriciu şi o distracţie de moment, pentru ca, odată cu plecarea artistului, să simtă pentru acesta o pasiune neaşteptat de puternică. Ceea ce caracterizează personajele feminine este trecerea rapidă de la o stare la alta şi nesiguranţa propriilor sentimente.

Într-o vară sau, mai exact, niciodată descrie cu detalii pregnante etapele unei relaţii eşuate, de la indiferenţa mai mult sau mai puţin sesizabilă la o irepresibilă repulsie. Tăcerea marchează îndepărtarea progresivă a partenerilor, culminând cu momentul în care înstrăinarea devine definitivă: „...cortina de tăcere se aprinse dintr-o dată, iar între ei rămase doar un pumn de cenuşă”. Neînţelegerile din cuplu se repercutează puternic asupra sensibilităţii copiilor, care le percep ca pe o vină ce le aparţine. Corina, bunăoară, este tentată să nu ia în serios conflictul dintre părinţi, pentru ca ulterior să-i sesizeze gravitatea, ca şi neputinţa de a interveni.

În volumul Viscol (1969), Barbu propune o proză de analiză psihologică, concentrată pe mutaţiile interioare şi pe echilibrul fragil al personajelor. Universul protagonistelor, care îşi resimt singurătatea chiar şi, sau mai ales, în cuplu, este animat de înşiruirea unor imagini, linii, culori, sunete, asociate figurilor prezente sau absente, ce le-au marcat într-un anumit moment existenţa. Amurgul devine pentru personajul feminin din Apus timpul propice rememorării, gândurile oprindu-i-se fulgurant asupra destinului nepoatei sale Maria-Alma, moartă într-un accident de maşină. Portretul fetei este recompus din frânturi de replici şi amintiri ce-i scot la iveală volubilitatea şi farmecul.

În Doliu, tulburarea provocată de moartea câinelui credincios devine pentru Anicuţa atât de puternică, încât îi domină orice trăire, reducându-i impulsurile la o mortificantă inerţie: se retrage în singurătate anulând comunicarea cu cei din jur. Impregnată de lirism, naraţiunea are în centru un tip de feminitate ireductibilă la o simplă paradigmă. Femeia este mai degrabă o sumă a contrastelor: apatică, voluntară, vulnerabilă, puternică, distantă, volubilă, dominantă rămânând totuşi nota de senzualitate.

Opera literară

  • Nunta de argint, Bucureşti, 1966;
  • Viscol, Bucureşti, 1969;
  • Nisipuri, Bucureşti, 1972.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …