Amuzgo

Amuzgo este un grup amerindian din Mexic, locuind în sud-vestul statului Guerrero şi în vestul statului Oaxaca (circa 28.000 de persoane).

Trăiesc într-un ţinut de dealuri pline de verdeaţă, în apropiere de râuri, la baza versanţilor fertili ai munţilor orientaţi spre Oceanul Pacific. Clima este semiaridă, tropicală. Cultivă porumb (două recolte pe an) în asociaţie cu fasole, dovleci, ardei etc., la care se adaugă culturile de trestie de zahăr şi în mai mică măsură de orez şi de cafea.

Dacă în apropiere există surse de apă, practică, pe scară mică, irigaţiile. Adesea ogoarele lor se află la mare distanţă de sate. Cei mai săraci dintre ei lucrează adesea ca muncitori sezonieri. Mult timp amuzgo au realizat, cu pricepere, ţesături artizanale, îndeosebi frumoase huipil (rochii sau cămăşi pentru femei).

Viaţa lor socială se bazează pe familie, nucleară sau extinsă, încadrată într-o comunitate rurală. Relaţiile de rudenie sunt recunoscute atât pe linie maternă cât şi pe cea paternă.

Proprietatea funciară are un regim variabil. Poate fi pur individuală, comunală sau colectivă, adesea într-o localitate putându-se întâlni diverse combinaţii între aceste forme. De asemenea, tipul de aşezare diferă. Cele mai multe sunt sate de tip adunat pe când altele sunt alcătuite din cătune dispersate.

Organizarea administrativă a comunelor se bazează pe alternanţa funcţiilor şi pe confreriile religioase. Lucrările publice se realizează prin mobilizarea tuturor sătenilor la activităţi comune (corvezi).

Deşi au fost creştinaţi de timpuriu, amuzgo mai păstrează rămăşiţele unor concepţii precolumbiene asupra universului. Limba lor face parte din familia otomangueană.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …