Amhara

Amhara este o populaţie din Etiopia (regiunea-stat Amhara), trăind în ţinuturile înalte, salubre, răcoroase sau reci, situate la nord de Addis Abeba (circa 24 milioane de persoane).

A doua populaţie ca număr din Etiopia, după oromo, amhara se ocupă îndeosebi de cultivarea cerealelor cu plugul primitiv, asociată cu creşterea bovinelor (pentru tracţiune), creşterea cornutelor mici şi a păsărilor de curie.

Structura familiei are un pronunţat caracter bilinear, garantând posibilitatea de a practica agricultura prin rest, ogorul moştenit de descendenţii fondatorului eponim al comunităţii locale. O serie de tabuuri alimentare, circumcizia băieţilor şi excizia la fete asigură coeziunea lor socială.

Creştinismul ortodox monofizit (noncalcedonian) predomină net. Prin tradiţie este tolerant în privinţa reminiscenţelor păgâne, îndeosebi cele reflectate în ceremoniile zar (exorcismul).

Limba amharică (amharinna), ramură a grupului de limbi afro-semitice, este limba cea mai utilizată în Etiopia, în special în administraţie: este scrisă cu caracterele alfabetului silabic ghez.

Arta

Picturile cu subiecte religioase sau profane realizate pe piele, pânză sau pe pereţii bisericilor şi în localuri publice (cafenele) urmează întotdeauna canoanele picturii culte a icoanelor. Cântările religioase, linia melodică şi instrumentele proprii acestora (tobe, lăute) şi-au pus amprenta asupra muzicii profane etiopiene.

Istoric

Urmaşi, ca şi tegreenii, ai regatului Aksum şi ai regatului solomonic medieval, creştinaţi în secolul al IV-lea, amhara au beneficiat (datorită faptului că Menelik a recucerit ţinuturile răpite de oromo în secolele XVI-XVII) de o poziţie dominantă în Etiopia modernă, care a durat până în 1991, când guvernul rezultat în urma revoluţiei din 1975 a căzut de la putere.

Au acceptat cu greutate ideea că în prezent, în cadrul federaţiei dominate de tegreeni, nu mai au posibilitatea să conducă decât propria lor regiune-stat.

Denumire: amara.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …