Ambonezi

Ambonezii sunt un ansamblu etno-cultural din Indonezia, din insulele Maluku, care cuprinde pe locuitorii din insula şi oraşul Ambon, din insulele Lease şi Banda, o parte din cei de pe coasta sudică a insulei Ceram şi pe cei din Buru (circa 350.000 de persoane).

Ambonezii practică culturi neirigate (porumb, plante cu tuberculi etc.), culturi în plantaţii (cuişoare, nucşoară, tutun, cafea etc.), şi pescuitul.

Alimentul de bază, tradiţional, este sago (obţinut îndeosebi de la sagotierii sălbatici). În vremea stăpânirii olandeze mulţi dintre ei au fost angajaţi în armata colonială sau au lucrat ca învăţători, în prezent mulţi lucrează în administraţie.

În „casele” lor patrilineare locuiesc mai multe familii nucleare virilocative grupate în jurul familiei nucleare a celui mai în vârstă dintre ci şi a capului de familie al acesteia. Mai multe astfel de „case” aparţin teoretic unui clan (soa sau vam) fără să aibă vreo organizare specifică.

Comunitatea teritorială tradiţională (negeri) cuprindea mai multe „case” aliate sub autoritatea „casei” celei mai vechi şi a şefului său, ajutat de un consiliu.

La origine aceste populaţii vorbeau limbi aparţinând familiei malaio-polineziene de est, dar începând din secolul al XVI-lea au adoptat malaieza ca limbă comună şi în acelaşi timp s-au convertit la islam sau la creştinism.

Aceste două religii coexistă acum în condiţii de aproximativă egalitate, într-un climat ele toleranţă bazat pe o puternică solidaritate între săteni şi un important patrimoniu cultural comun. S-au păstrat şi uncie credinţe şi ritualuri anterioare, cum ar fi ritualul purificării periodice a pavilionului de consiliu.

Istoric

După ce Indonezia a devenit independentă, mulţi ambonezi care fuseseră angajaţi în armata colonială olandeză s-au refugiat în Olanda (1950), în timp ce în Indonezia s-au făcut încercări zadarnice de proclamare a unei efemere republici a insulelor Maluku de Sud.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …