Amanab

Amanab este o populaţie care trăieşte de ambele părţi ale frontierei internaţionale dintre Papua - Noua Guinee (provincia Sepikul Occidental) şi Indonezia (Papua Occidentală sau Irian Jaya), în Border Mountains (circa 6.800 de persoane).

Trăind în pădurea tropicală umedă, în jurul altitudinii de 400 m, amanabii au o economie de subzistenţă bazată pe horticultura practicată pe terenuri defrişate prin incendiere, pe vânătoare şi pe cules. Ocazional cresc porci, în număr mic.

Micile lor aşezări (grupări locale) sunt alcătuite din case familiale pe piloni, dispuse în jurul unei pieţe în care se desfăşoară ritualurile şi sărbătorile.

Pe lângă grupurile locale ca yafar, grup nordic din Papua - Noua Guinee, organizarea lor socială comportă mici clanuri patrilineare între care se practică căsătorii şi, în parte (în nord şi est), un sistem dualist care împarte triburile în jumătăţi rituale şi totemice şi uneori în semijumătăţi exogame.

În ansamblu amanabii corespund unui grup lingvistic împărţit în circa 50 de „triburi” sau comunităţi, având fiecare câteva sute de indivizi. Fiecare comunitate arc un nume şi un teritoriu.

Căsătoriile şi relaţiile de rudenie pe care fiecare comunitate le are cu triburile limitrofe constituie un sistem concentric, dar există astfel de relaţii şi în interiorul grupului local.

Comunităţile amanab sunt acefale. În mod neoficial autoritatea este deţinută de câţiva oameni în vârstă, care au dobândit un oarecare prestigiu datorită personalităţii lor şi cunoştinţelor de magie şi de mitologie pe care le deţin.

Până acum puţin influenţate de misiunile catolice sau protestante, grupurile amanab au o cosmologie comună (cu numeroase variante) bazată pe opoziţia între Pământ (care are caracter matern) şi Cer (patern). Aceste două entităţi sunt reprezentate de altfel şi în totemismul dual, acolo unde acesta există.

Limba lor nu face parte din familia austroneziană ci din familia waris, stock-ul Border, phylum-ul trans-neo-guineean. Amanabii utilizează şi un pidgin melanezian (tok pisin) ca limbă de comunicare cu alic populaţii.

Denumire: termenul amanab provine de la un toponim; nu există nici un alt termen cu rol de autodenumire de ansamblu.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …