Alexandru Nicolae Cizek

Alexandru Nicolae Cizek (10 mai 1942, Bucureşti) - clasicist. Este fiul Virginiei (născută Bălescu), profesoară, şi al lui Alexandru Gustav Cizek, funcţionar, şi frate cu Eugen Cizek.

A făcut studii de filologie clasică la Universitatea din Bucureşti (1960-1965). Şi-a luat doctoratul în 1973, cu lucrarea Eroi politici ai Antichităţii. Modele ideologice şi literare. La Universitatea din Munster va mai obţine un doctorat în filologia latină a Evului Mediu (1987). Este asistent universitar la Universitatea din Bucureşti până în 1975.

Pleacă din ţară şi lucrează la Institutul de Limbi Romanice al Universităţii din Groningen (1975-1978) şi la Institutul de Latină al Universităţii din Munster (1978-1992 şi din 1994). Între 1992 şi 1994 predă la Facultatea de Litere a Universităţii din Pau (Franţa). Din 1987 este profesor contractual, profesor supleant şi Privatdozent.

Participă la numeroase congrese şi reuniuni internaţionale din Europa şi din Canada şi conferenţiază la universităţile din Geneva, Paris, Munchen, Gottingen, Aix-en-Provence, Osnabruck şi Lausanne. Este membru al mai multor societăţi internaţionale pentru cercetarea Evului Mediu.

A debutat în „Studii clasice” (1968), iar editorial, în calitate de coautor la volumul Antologie de literatură universală (Antichitate, Evul Mediu şi Renaştere), editat de Alexandru Dima. Colaborează la periodicele „Studii clasice”, „Revista de istorie şi teorie literară”, „Revue des etudes latines”, „Rhetorica” „Mittel-latinisches Jahrbuch”, „Hermes” etc.

Prezent cu comunicări în actele unor congrese, are, de asemenea, studii în volume colective. Este traducător în limba română şi comentator al unor scrieri de Platon. Lucrările sale au fost bine primite de critica de specialitate. A îngrijit antologia Antichitatea despre artele plastice (1971).

Cizek se afirmă ca un bun cunoscător al metamorfozelor literare şi conceptuale ale imaginii lui Alexandru cel Mare în literatura română, în comparaţie cu literaturile orientale şi cu literaturile europene occidentale. A cercetat, de asemenea, prima versiune românească a Istoriilor lui Herodot. Are studii în domeniul retoricii literare, al poeticii şi esteticii antice, medievale şi moderne.

Urmăreşte problema imitaţiei creative (tractatio) în cadrul şcolilor retoricii antice, precum şi diferitele faze ale imitaţiei propriu-zise de la copierea servilă la emulaţia cu modelele tradiţionale. Teoretizează modalităţile de manipulare ale unor atare modele În sensul manierismului literar şi în sens politic. A scris şi despre anumiţi autori antici, medievali, neolatini, priviţi sub raportul calităţii lor retorice sau poetice, al relaţiei cu modelele urmate.

Opera literară

  • Eroi politici ai Antichităţii. Modele ideologice şi literare, Bucureşti, 1976;
  • Imitatio et tractatio. Die literarisch-rhetorischen Grundlagen der Nachahmung in Antike und Mittelalter, Tubingen, 1994;
  • Alexander bifrons. Le Roi et le Sage. Etudes sur la legende d’Alexandre le Grand de l’Antiquite au Moyen Age, Clermont-Ferrand, 1997.

Traduceri

  • Platon, Lysis, în Platon, Opere, II, Bucureşti, 1976.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …