Alexandru G. Drăghicescu

Alexandru G. Drăghicescu (27 octombrie 1859 - ?) - poet şi traducător.

Ofiţer de carieră (în 1908 era căpitan), Drăghicescu a fost, în lumea literelor, un diletant perseverent şi cu veleităţi. A colaborat cu versuri la „Oltul”, „Războiul”, „Amicul familiei”, „Recreaţiuni literare”, „Curierul Olteniei” şi „Independentul”, adunându-le apoi în volumele Flori singuratice (1887) şi Flori veştejite (1908).

Sentimentale şi romanţioase sau fals meditative, în spiritul liricii minore de la sfârşitul secolului al XIX-lea, poeziile mimează, uneori până la pastişă, atitudini lirice paşoptiste (Grigore Alexandrescu, Dimitrie Bolintineanu) sau eminesciene.

Legendele lui Bolintineanu sunt şi modelul poemelor dramatice tachinate lui Mihai Viteazul (Bătălia de la Călugăreni, 1892; Moartea lui Mihai Vodă Viteazul, 1908). Poemele, convenţionale, notabile totuşi pentru fluiditatea monoloagelor versificate, cu unele scene nu lipsite de dramatism, eşuează în cele din urmă în stridente exaltări patriotice.

Uşurinţa de a versifica este vizibilă şi în traducerea, în cadenţe cam săltăreţe, a tragediei Cidul de Corneille, în 1883. Pentru „junimea studioasă”, Drăghicescu a alcătuit un Tratat de literatură (1887), cuprinzând noţiuni de stilistică, retorică şi poetică, precum şi un capitol despre „facultăţile literare” (geniu, talent, imaginaţie), toate exemplificate cu pasaje din clasicii francezi şi din scriitorii români.

Capitolul final, consacrat istoriei literaturii române (cu date foarte sumare), este însoţit de o selecţie de texte din proza şi poezia românească.

Opera literară

  • Flori singuratice, Bucureşti, 1887;
  • Tratat de literatură, Bucureşti, 1887;
  • Bătălia de la Călugăreni, Bucureşti 1892;
  • Moartea lui Mihai Vodă Viteazul, Bucureşti, 1908;
  • Flori veştejite, Bucureşti, 1908.

Traduceri

  • Corneille, Cidul, Bucureşti, 1883;
  • Alphonse de Lamartine, Victor Hugo, Versuri, în Flori veştejite, Bucureşti, 1908.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …