Alexandru Dimitriu-Păuşeşti

Alexandru Dimitriu-Păuşeşti (24 februarie 1909, Iaşi - 7 noiembrie 1977, Bucureşti) - poet şi traducător. Fiu al unui avocat, Dimitriu-Păuşeşti îşi face studiile liceale şi universitare în oraşul natal, plecând apoi, cu o bursă, la Paris.

Împreună cu Virgil Gheorghiu şi Aurel Zaremba scoate la Iaşi revista avangardistă „Prospect” (1928). În paginile ei, apoi la „unu” ori la „XX. Literatură contimporană”, publică poezii şi proză. Mai colaborează la „Bilete de papagal”, „Opinia”, „Lumea”, „Manifest”, „Jurnalul literar”, „Cuget moldovenesc”, „Vremea”, „Ecoul”, iar după 1950 scrie la „Gazeta literară”, „Viaţa românească”, „Veac nou”, „Cahiers roumains d’etudes litteraires” etc.

Vreme de aproape două decenii profesor de franceză în învăţământul liceal (din 1954 la Liceul „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti), autor de manuale, va intra în 1960 la Catedra de limbă şi literatură franceză a Facultăţii de Filologie a Universităţii din Bucureşti - mai întâi ca lector, apoi conferenţiar - ca titular al cursului de literatură franceză în secolul al XX-lea, realizând în limba franceză prima sinteză universitară originală asupra acestui domeniu, până la el studiat doar fragmentar: Istoria literaturii franceze. Secolul XX (1868), „o vedere de ansamblu asupra creatorilor contemporani din literatura franceză, pe care îi trece prin filtrul unei sensibilităţi poetice deosebite” (Irina Mavrodin).

Lucrarea va fi completată prin apariţia, în 1971, a antologiei La litterature francaise moderne, de Rimbaud a nos jours, realizată împreună cu Irina Mavrodin şi Micaela Slăvescu. Va colabora la dicţionarul Scriitori francezi (1978) cu articole ce se remarcă prin seriozitatea şi noutatea informaţiei ca şi prin amprenta personalităţii sale asupra interpretării operelor.

Ca traducător se apleacă mai cu seamă asupra epocii moderne şi contemporane, publicând, între 1956 şi 1971, traducerea romanelor Izbânda familiei Rougon de Zola, Familia Thibault de Roger Martin du Gard şi Obermann de Senancour (ultimele două însoţite de ample prefeţe).

Opera literară

  • Istoria literaturii franceze. Secolul XX, Bucureşti, 1968;
  • Scriitori francezi (în colaborare), Bucureşti, 1978.

Traduceri

  • Emile Zola, Izbânda familiei Rougon, Bucureşti, 1956;
  • Vladimir Pozner, Locul supliciului, Bucureşti, 1961;
  • Roger Martin du Gard, Familia Thibault, I-III, prefaţa traducătorului, Bucureşti, 1962 (în colaborare cu Vintilă Rusu-Şirianu); ediţia Bucureşti, 1993;
  • Senancour, Obermann, prefaţa traducătorului, Bucureşti, 1971.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …