Alexandru Deal

Alexandru Deal (pseudonimul literar al lui Alexandru Hegheş) (17 martie 1946, Arad) - prozator. Este fiul Profirei (născută Rusu), coristă la Filarmonica „Banatul”, şi al lui Alexandru Hegheş, profesor universitar.

A urmat, în Timişoara, şcoala profesională (1960-1964) şi liceul la fără frecvenţă (1972-1974). A practicat diverse meserii: frezor, strungar, corector la întreprinderea Poligrafică „Banatul” etc. A colaborat la „România literară”, „Orizont”, „Luceafărul” etc.

A debutat cu un roman, Nisip, apărut în 1968, bine primit de critică, mai ales pentru distanţarea faţă de atitudinea şi structura prozei oficiale a acelor ani. Personajul principal, Luca, este un tânăr în formare, care, spre deosebire de fratele său, nu vrea să se conformeze mecanismelor administrative şi sociale, devenind astfel un inadaptabil, mereu în conflict cu ceilalţi. Mediul în care trăieşte îi dă posibilitatea de a cunoaşte oameni diferiţi, care încearcă să-i impună valorile lor şi adevăruri pe care el le respinge obstinat.

Din aceeaşi familie spirituală face parte şi Octav, personajul în jurul căruia se construieşte cel de al doilea roman, Laşii (1971), răsplătit cu premiul Asociaţiei Scriitorilor din Timişoara. Protagonistul e un înstrăinat în conflict nu doar cu profesorii, dar şi cu propriul tată, ciudatul Golm. Şi el se află într-o continuă căutare, singura care pare a-l înţelege fiind sora lui; schimbul epistolar dintre fraţi are nu doar rolul de a îmbogăţi tehnicile narative, ci şi pe acela de a separa mai clar cele două lumi, ale celor două vârste.

Ambele romane sunt lipsite de un fir narativ clar, remarcându-se o tendinţă de a complica epicul, o intruziune a poematicului, o pendulare între dialog şi monolog; de aceea, lectura se dovedeşte uneori dificilă.

În Anotimpul făgăduinţei (1975), autorul se orientează spre o proză de notaţie, dar personajul principal este tot un individ care nu acceptă compromisul. Deal a vrut să transpună în scrierile sale întreaga complexitate a unui anumit univers, fără a stăpâni totdeauna suficient tehnicile narative.

Opera literară

  • Nisip, Bucureşti, 1968;
  • Iaşii, Bucureşti, 1971;
  • Anotimpul făgăduinţei, Bucureşti, 1975.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …