Alexandru (Alecu) Cantacuzino

Alexandru (Alecu) Cantacuzino (circa 1811-1884, Atena) - prozator. Descendent, în a şaptea generaţie, al marelui vistier Iordache Cantacuzino (cumnat al domnitorului Vasile Lupu), nepot al lui Matei Cantacuzino (şi el mare vistier al Moldovei, emigrat în 1791 în Rusia), Cantacuzino era fiul lui Alexandru Cantacuzino (şambelan al ţarului şi participant la mişcarea eteristă) şi al Elisabetei (născută Daragan).

Întors în Moldova, se însoară în 1839 cu Maria Cantacuzino, fiică a marelui logofăt al Moldovei Nicolae Cantacuzino-Deleanu-Măgureanu, dar căsnicia nu durează; Maria Cantacuzino pleacă în 1850 la Paris, căsătorindu-se, mult mai târziu, cu pictorul Puvis de Chavannes. Cantacuzino, care împărtăşeşte de la început ideile noi ale epocii, era prieten cu Vasile Alecsandri, Ion Ghica, Al. I. Cuza etc.

Avea nu numai faima unui bun cunoscător al vieţii politice şi diplomatice europene, ci şi prestigiul unui om de lume, cultivat, rafinat. În timpul domniei lui Cuza, a fost ministru al Cultelor, ministru la Externe şi la Finanţe, consilier la Curtea de Casaţie. Deşi nu era om politic din vocaţie, în 1865 i se încredinţează o misiune diplomatică la Paris, pe lângă Napoleon al III-lea.

La bătrâneţe rătăcea prin Europa singur, suferind, căutându-şi de sănătate, peregrinări consemnate în scrisorile către Vasile Alecsandri, căruia îi sugerează, într-o etapă ezitantă a carierei literare a acestuia, să scrie o dramă. Când, în 1879, apare Despot-Vodă, piesa era însoţită de câteva rânduri ale lui Cantacuzino, care, pentru a plasa cât mai favorabil lucrarea prietenului său, apela, într-un comentariu fin, la comparaţii cu opere clasice ale dramaturgiei europene.

Legat de numele lui Alecsandri şi de publicaţia acestuia, „România literară”, din 1855, este şi romanul Serile de toamnă la ţară, unica scriere literară a lui Cantacuzino, din care a fost tipărită doar o primă parte, pe durata apariţiei revistei. Într-o etapă incipientă a romanului românesc, Serile de toamnă la ţară se distinge prin echilibrul, siguranţa unui epic elaborat, prin neobişnuita, în epocă, lipsă de ostentaţie ideologică, fiind o „carte excepţională prin maturitatea stilului” (Nicolae Manolescu).

Pretextul declanşării naraţiunii este, ca şi în alte scrieri ale vremii, confruntarea între mentalitatea unui tânăr boier liberal, format în spirit voltairian, şi înţelepciunea unui bătrân şătrar, Ion Criţă, ce visa încă la Moldova lui „îmbrăcată cu şlic şi cu giubea”. Construit ca o succesiune de povestiri pe niveluri temporale din ce în ce mai îndepărtate (povestire în povestire sau povestire cu sertare), romanul are o stilistică aparte, care vine din voluptuoase ocoluri şi amânări ale istorisirii propriu-zise, ca mai târziu la Mihail Sadoveanu. Într-un lung monolog, şătrarul deapănă pe-ndelete, cu mare dichis narativ, o suită de amintiri, evocă momente din copilărie şi adolescenţă, repovesteşte, coborând şi mai mult în timp, întâmplări pe care le ascultase cândva de la părintele său, răzeşul Petre Criţă.

Ca într-un caleidoscop, sunt reînviate istorii de pe vremea lui Alexandra Ipsilanti, se perindă o lume veche, icoane din viaţa satelor răzăşeşti, dar şi peripeţii, drumuri cu pricini la Divan, impresii legate de un oraş luxos şi derutant, precum Iaşii de odinioară. Romanul îşi defineşte identitatea şi valoarea tocmai prin remarcabilul dar de povestitor al lui Cantacuzino, nuanţat de un lirism discret, de o propensiune aforistică întru totul potrivită unor istorii în esenţa lor iniţiatice. Plasticitatea unor scene, a portretelor participă la farmecul acestui text, care prefigurează un model narativ consacrat ulterior de Mihail Sadoveanu în Hanu Ancuţei.

Opera literară

  • Serile de toamnă la ţară, îngrijită şi prefaţă de Livia Grămadă, Cluj, 1973.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …