Akha

Akha este o populaţie răspândită în China (Yunnan), Birmania (statele Shan), Laos, Vietnam şi Thailanda, în ţinuturi de dealuri împădurite, cu climat musonic (aproximativ 450.000 de persoane).

Akha se ocupă îndeosebi cu cultivarea orezului pe terenuri defrişate prin incendiere. Cultivarea macului opiaceu, tradiţională, se mai menţine doar în Birmania. Cultivatorii nu primesc decât o foarte mică parte din veniturile realizate.

Se împart în mai multe subgrupuri (joxo, ajo sau joj, jubya etc.), au o organizare socială segmentară, patrilineară şi patrilocativă şi o organizare politică egalitară, centrată pe hotărârile obştii săteşti. Religia lor politeistă sau „animistă” acordă o mare importanţă căitului strămoşilor.

Preoţii-recitatori (phima) memorează un volum mare de cântece, genealogii şi povestiri, cu caracter foarte complex. Eficacitatea rituală a acestora este condiţionată de recitarea cu exactitate a lor. Diversele dialecte akha aparţin grupului yi al familiei tibeto-birmane.

Istoric

Au provenit probabil din scindarea ansamblului hani produsă în China. Au trăit secole de-a rândul sub dominaţia populaţiilor de limbă thai din văi.

Procesul de expansiune spre sud a luat amploare în a doua jumătate a secolului al XX-lea, atunci când în China au venit la putere comuniştii, în statele Shan s-a instaurat anarhia politică iar activităţile de tip mafiot au pus stăpânire pe Triunghiul de Aur.

În Thailanda organizarea socială a fost destabilizată de avântul turismului şi de traficanţii de opiu. Astăzi akha sunt ameninţaţi de extinderea maladiei SIDA în regiune.

Denumire: ko, iko; (thai) ikoo; (chineză) woni.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …