Akan

Akan este un grup de populaţii din zona pădurilor tropicale care acoperă cea mai mare parte a Ghanei şi sfertul sud-estic al Coastei de Fildeş.

Akanii din Coasta de Fildeş, al căror număr era evaluat la 2.000.000 în 1970, sunt împărţiţi în trei complexe de grupuri. Primul, din apropiere de frontiera cu Ghana, cuprinde în special populaţiile abron, anyi şi nzema. Al doilea ocupă partea centrală a Coastei de Fildeş; populaţia baoule.

Cei din sud sunt numiţi şi „lagunari” pentru că sunt aşezaţi în jurul lagunelor Ebrie şi Aby sau în apropierea lor. Aceştia sunt abe, abidji, aboure, akye (numiţi mai demult attie), adioukrou, avikam, alladian, ebrie şi eotile. Aceste populaţii lagunare au în comun o organizare politică descentralizată, diferită de modelul akan clasic, regatul. Prin aceasta se apropie de societăţile bazate pe grupuri familiale sau segmentare, cu un sistem de clase de vârstă foarte complex.

În Ghana akanii ocupă în totalitate regiunea situată la sud şi la vest de Volta Neagră. în păduri trăiesc akani din grupurile brong, ashanti, sefwi, aowin, wasaw, kwahu, akim, asin şi denkyira, iar în regiunea de coastă din grupurile nzema, ahanta şi fanti. Aceşti akani sunt, fără nici o excepţie, organizaţi în regate, cu o dublă regalitate, masculină şi feminină, regina nefiind în mod obligatoriu mama regelui.

Bunurile materiale şi funcţiile se transmit de la un bărbat la altul în cadrul unei filiaţii matrilineare (abuswa, abousuan), apartenenţa unui ins la un şir genealogic stabilindu-se prin intermediul mamei sale. Dar principiile spirituale (kra) sunt moştenite de la tată. Simbolul puterii, care dă legitimitate, este scaunul consacrat strămoşului care a întemeiat spiţa regală.

Acest scaun, împreună cu scaunele succesorilor săi, se expune în public o dată pe an, la sărbătoarea batatelor, zi în care strămoşilor le sunt oferite primele roade din noua recoltă şi sângele boilor şi berbecilor sacrificaţi. Acestea sunt „scaunele negre” care se deosebesc, prin culoarea dată de sângele uscat, de scaunele obişnuite, de aceeaşi formă şi făcute din acelaşi material (lemn sculptat). Fiecare „scaun negru” este sălaşul spiritului unui anumit defunct.

Akanii venerează o fiinţă supremă, Nyame sau Onyame, dar acesta este prea îndepărtat, de aceea nu i se pot aduce ofrande. De asemenea,este venerat Asye sau Asase Ya, Pământul, care trebuie să fie ferit de orice pângărire (moarte, sânge). Oamenii îşi îndreaptă rugăminţile către bosson sau obosum, zeităţi ale apelor sau ale pădurii.

Organizarea politică corespunde cu cea militară. Între rege (omanhene în est famian în vest) şi căpeteniile satelor se interpun căpeteniile războinicilor, asafohene.

Compensaţiile matrimoniale au o valoare redusă, ceea ce constituie o caracteristică a acestor populaţii. Reşedinţa este în general viri- şi patrilocativă; moştenitorul unui bărbat merge să locuiască la „curtea” acestuia; locuinţa este formată din încăperi dispuse în jurul unei „curţi” umbrite, de formă dreptunghiulară, locul în care îşi desfăşoară viaţa zilnică întreaga familie şi care denumeşte şi unitatea locativă.

Batatele constituie alimentul cel mai preţuit, deşi, se consumă în mai mică măsură decât bananele şi maniocul.

Toate grupurile akan vorbesc limbi kwa.

Aurul

În trecut se exploata aur în toată aria locuită de akani; acum acesta se mai găseşte doar în Ghana. Cei care deţin puterea îl expun în public, în asemenea măsură încât s-a putut vorbi de o civilizaţie a aurului, caracterizată prin podoabe de aur masiv, însemne regale (bastoane etc.) din lemn acoperit cu foiţă de aur şi prin greutăţi de alamă cu care se cântărea pulberea de aur, uneori de forme geometrice, alteori figurative, realizate prin procedeul turnării în matriţe de ceară fuzibilă.

Istoric

Originea akanilor este foarte controversată: după unele versiuni provin din Egiptul de Sus sau din ţinuturile berberilor din Libia, după alţi autori au venit din vechiul regat Ghana sau de lângă lacul Ciad şi s-au aşezat mai întâi în Ghana. după care unii dintre ei au pătruns în Coasta de Fildeş la începutul secolului al XVIII-lea.

Akanii din Coasta de Fildeş au o scrie de trăsături culturale comune cu cei din Ghana, dar acestea au tendinţa să se estompeze la grupurile periferice (în special la cele lagunare). În secolul al XX-lea akanii s-au adaptat repede la viaţa modernă, mai întâi în Ghana şi apoi în Coasta de Fildeş. A luat avânt economia bazată pe plantaţii (cafea, cacao); învăţământul a progresat cu repeziciune.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …