Aka

Aka este o populaţie de pigmei din sudul Republicii Centrafricane şi din nordul statului Congo, răspândită pe o suprafaţă de aproape 100.000 km2.

Unii dintre ei, din partea de vest a ariei lor de răspândire, aşezaţi de-a lungul râului Sangha, sunt cunoscuţi sub numele de bambenzele (aproximativ 60.000 de persoane).

Aka colaborează cu populaţiile care cultivă terenuri defrişate periodic prin incendiere, procurându-şi de la ei unelte de fier.

Practică vânătoarea în grup a mamiferelor mari, cu plase sau suliţe (sagaie). Recoltează plante din flora spontană (tuberculi, nuci), miere şi insecte (omizi).

Trăiesc în grupuri de mai puţin de 60 de persoane, înrudite între ele, mutându-şi din loc în loc, de câteva ori pe an, taberele lor de colibe.

În anotimpul secetos se aşează în apropierea satelor de agricultori, ajutându-i pe aceştia la muncile câmpului şi oferind, în schimbul altor produse, carne afumată.

Periodic diversele grupuri se strâng la un loc cu prilejul unor ceremonii la care dansatorii poartă măşti din frunze sau rafie, jucând rolul unor spirite, ca de exemplu Ezengi, duhul pădurii.

Muzica vocală polifonică îndeplineşte un rol foarte important în aceste ceremonii. Vorbesc o limbă bantu.

Denumire: ba.aka, bayaka, babinga, bambenga.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …