Adriana Babeţi

Adriana Babeţi (12 noiembrie 1949, Oradea) - eseistă, prozatoare şi traducătoare. Este fiica Mariei (născută Jude), educatoare, şi a lui Alexandru Simlovici, ofiţer. Babeţi a publicat până în 1975 sub numele Adriana Simlovici şi Adriana Brădeanu şi cu pseudonimul Iosana Pantea. Urmează la Timişoara şcoala generală şi liceul, apoi Facultatea de Filologie (1967-1972). A devenit din 1972 redactor la revista „Orizont” unde este, din 1989, secretar general de redacţie.

Din 1990 predă literatura comparată la Universitatea de Vest din Timişoara. În 1997 îşi ia doctoratul în litere cu o teză despre Dimitrie Cantemir. Împreună cu Cornel Ungureanu coordonează, începând din 1997, Centrul de studii comparate central-europene „A treia Europă”. Colaborează la „Orizont”, „Amfiteatru”, „Secolul 20”, „Viaţa românească”, „România literară”, „Contrapunct”, „Echinox”, „Familia”, „Dialog”, „Agora”, „Cuvântul” şi „Meridian”. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Literatură Comparată (din 1997).

A debutat cu proză în „Amfiteatru” (1969) şi editorial cu Femeia în roşu (1990), roman scris în colaborare cu Mircea Nedelciu şi Mircea Mihăieş (Premiul pentru proză al Uniunii Scriitorilor). Cartea adoptă formula romanului senzaţional, prelucrată în spirit parodic, ludic, prin activarea unui întreg arsenal de documente, scriituri, strategii textuale, referinţe livreşti, atitudini auctoriale.

Un roman al scrierii romanului însoţeşte ca o umbră istorisirea propriu-zisă. Între Banat şi Chicago sau Viena se ţese istoria Anei din Comloş, devenită Sage după emigrarea în Statele Unite, unde, intrând în lumea interlopă a anilor ’20-’30, ajunge să-l predea FBI-ului pe celebrul „inamic public nr. 1 al Americii”, gangsterul John Dillinger. Realizând o interferenţă ironică între realitatea istorică şi ficţiune, romanul este conceput într-un spirit tipic postmodern.

Volumul Bătăliile pierdute. Dimitrie Cantemir: Strategii de lectură (1998), la origine teza sa de doctorat, îşi propune o reabordare a unui autor considerat prioritar ca aparţinând perioadei „vechi” a literaturii române, Dimitrie Cantemir, dintr-o perspectivă modernă (teoria textului, pragmatica, estetica receptării). O lectură „nouă”, care debutează prin a-şi preciza conceptele şi metodologia, pentru a efectua apoi o sistematizare a „modelului” cantemirian, demersuri necesare analizei de text propriu-zise, operată asupra Istoriei ieroglifice şi asupra Divanului.

O altă carte, Dilemele Europei Centrale (1998) reuneşte trei ample studii consacrate spaţiului central-european, crizelor identităţii, precum şi relaţiei dintre istorie şi subiectivitatea unor mari scriitori central-europeni din secolul al XX-lea. Babeţi a tradus din opera teoretică a membrilor grupului Tel Quel şi a lui Roland Barthes, a transpus scrieri ale lui Barbey d’Aurevilly şi Adam Michnik şi a îngrijit ediţii din Platon, Marsilio Ficino şi Alexandru Paleologu.

Opera literară

  • Femeia în roşu (în colaborare cu Mircea Nedelciu şi Mircea Mihăieş), Bucureşti, 1990;
  • Bătăliile pierdute. Dimitrie Cantemir: Strategii de lectură, Timişoara, 1998;
  • Dilemele Europei Centrale, Timişoara, 1998;
  • Arahne şi pânza, Timişoara, 2002.

Traduceri

  • Pentru o teorie a textului. Antologie „Tel Quel”. 1960-1971, introducerea traducătorului, Bucureşti, 1980 (în colaborare cu Delia Sepeţean Vasiliu);
  • Roland Barthes, Romanul scriiturii, prefaţa traducătorului, Bucureşti, 1987 (în colaborare cu Delia Sepeţean Vasiliu);
  • Barbey d’Aurevilly, Dandysmul, introducerea traducătorului, Iaşi, 1995;
  • Adam Michnik, Scrisori din închisoare şi alte eseuri, introducere de Vladimir Tismăneanu, Iaşi, 1997 (în colaborare cu Mircea Mihăieş).

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …