Acadieni

Acadienii sunt o populaţie de origine franceză din Canada (New Brunswick. Nova Scoţia, insula Prinţului Edward, Terra Nova) (circa 350.000 de persoane).

Graiul lor franco-canadian, acadiana, a păstrat numeroşi termeni din franceza secolelor al XV-lea şi al XVI-lea. Este puternic contaminat de engleză. Literatura acadiană este ilustrată de istorici ca Antoine Bernard (1890-1967) şi romancieri ca Antonine Maillet (Premiul „Goncourt”, 1979).

Acadia, vechea regiune orientală a Canadei Franceze, locuită îndeosebi de emigranţi din Poitou, a fost cedată Angliei prin tratatul de la Utrecht (1713). În 1755 s-a produs „marea dislocare”. În faţa iminenţei unui nou război şi pentru a face loc imigranţilor englezi, guvernatorul Lawrence şi consilierii săi au luat hotărârea de a expulza pe toţi locuitorii francezi, în număr de circa 10.000.

I-au adunat pe toţi, i-au îmbarcat pe nave comerciale şi i-au dispersat prin coloniile din Noua Anglie, unde au fost primiţi cu foarte multă rea-voinţă. După trei ani, cei 3-4.000 de locuitori ai insulei Sfântul loan, printre care se aflau circa 1.000 de refugiaţi, au fost evacuaţi şi transportaţi în Franţa (în special în Belle Île). „Marea dislocare” a dat astfel naştere unei diaspore care a mai cuprins şi Louisiana, Caraibele, Argentina şi insulele Maldive.

După semnarea tratatului de la Paris (1763) prin care Canada a fost cedată Angliei, acadienii rămaşi în Noua Scoţie ca prizonieri de război au fost folosiţi pentru lucrări publice şi apoi treptat au fost puşi în libertate. Alţi acadieni s-au întors aici venind din Quebe, din Statele Unite, din Miquelon şi chiar din Franţa.

Nu li s-a recunoscut nici un drept, nici măcar dreptul de proprietate, deoarece erau papistaşi, de aceea s-au angajat ca lucrători salariaţi ori s-au retras în locuri îndepărtate. Treptat s-au regrupat pe coasta golfului Sfântul Laurenţiu, pe ţărmurile golfurilor Baie des Chaleurs şi Baie Sainte-Marie şi în ţinutul Memramcouk, unde au obţinut concesionări de terenuri. Suflete generoase, ca Thomas Chandier Haliburton şi Mgr. Walsh, s-au interesat de soarta lor.

Un poet american, Henry Wadsworth Longfellow, a transpus povestea lor romanţată într-un poem, Evangeline (1847). Li s-au construit şcoli, iar mai târziu, în 1857, s-a deschis primul colegiu. Numărul lor a crescut foarte repede, datorită natalităţii ridicate, astfel că acadienii au ajuns să exercite o oarecare influenţă politică şi au început să-şi revendice drepturile.În acea epocă s-a produs „renaşterea acadiană”.

Provincia New Brunswick este oficial bilingvă din 1969, iar din 1994 se ţine, din patru în patru ani, Congresul mondial al acadienilor.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …