Abhazi

Abhazii sunt o populaţie autohtonă din Republica Abhazia (independentă de facto de Georgia din 1993), mică regiune muntoasă cu climat subtropical, bogată în ape, pe coasta transcaucaziană a Mării Negre. O importantă diaspora se găseşte în Turcia (circa 95.000 de persoane în Abhazia, reprezentând la acea dată 17,8% din populaţie).

Abhazii, prin tradiţie, dispreţuiesc activităţile comerciale, cultivă porumb (în trecut mei), tutun, ceai, citrice, viţă de vie, sunt crescători de vite, piscicultori şi apicultori. Înainte de războiul cu Georgia (1992-1993) turismul constituia o latură importantă a economiei regiunii. În societatea abhază, foarte ierarhizată, exista o nobilime ereditară, dar copiii nobililor creşteau în familii de ţărani.

Frăţiei de lapte între adulţi i se acorda o importanţă rituală, ceea ce a dat naştere la legături foarte asemănătoare cu cele de rudenie, conferind societăţii în ansamblu o orientare egalitaristă. Călătorul englez J.S. Bell nota în anii 1830 că termenul agarwa înseamnă „sclav”. Acest cuvânt, care este şi un etnonim aplicat mingrelienilor, ne arată ce rol Ie era rezervat acestora.

Importanţa acordată legăturilor de rudenie (naturală sau rituală), respectul pentru vârstnici şi datinile locale constituie elementele de bază ale modului de viaţă al abhazilor - apswara. Cu toate că epopeea naţională Nart face aluzie la forme matriarhale, autoritatea patriarhală, legată de reşedinţa patrilocativă şi descendenţa patrilineară, este foarte evidentă. Nu sunt admise căsătorii între cei care poartă acelaşi nume (inclusiv numele maniei), care în ansamblu sunt numiţi azhwa. Descendenţii patrilineari alcătuiesc în ansamblu abipara.

Nominal ortodocşi, mai rar (în cazul Caucazului) musulmani sunniţi, abhazii îl concep pe Dumnezeu ca pe o unitate la care participă toate formele de manifestare din natură. Unii arbori, tufişuri sau munţi sunt veneraţi de mai multe clanuri. Ritualurile de înmormântare sunt foarte complexe (cu parastase la 40 de zile de la înmormântare şi la un an).

Limba abhază - abaza - aparţine grupului de nord-vest al limbilor caucaziene, care mai cuprinde cercheza şi limba ubih (dispărută). Ea include cele două dialecte abhaze care au supravieţuit în Abhazia, bzyp şi abzhui, şi cele două dialecte abaza, numite tapanta şi aşhar. Limbile scrise au fost standardizate. Începând de la finele secolului al XIX-lea, pe baza dialectului abzhui şi respectiv al celui tapanta.

Istoric

Vatra strămoşească a abhazilor şi a populaţiei abaza se întinde în partea de nord a Colindei antice. În jurul anului 780, Leon al II-lea a întemeiat un regat care s-a menţinut timp de două veacuri, cuprinzând mare parte din regiunea vestică a Georgiei actuale, şi a pus bazele primului regat georgian unit. După ce Georgia medievală s-a fragmentat, Abhazia a devenit independentă, în 1810 a fost plasată sub protectoratul Rusiei, autoadministrându-se până la anexarea ei, care a avut loc în 1864.

Războiul Caucazului a determinat emigrări masive. Părăsită de cei mai mulţi dintre locuitori, Abhazia a devenit apoi un loc de implantare a unor comunităţi alogene. În special mingrelienii din vecinătate au fost încurajaţi să vină în număr mare în anii 1930 de către Beria (care era mingrelian). Acesta, împreună cu Stalin (georgian de origine) a promovat o vastă campanie de „georgienizare”.

Abhazia, republică sovietică cu drepturi depline, legată printr-un tratat cu Georgia, a fost coborâtă de Stalin în 1931 la statutul de republică autonomă în cadrul Georgiei. Aşa s-au pus bazele unui conflict care, după implozia URSS, a luat forma unui război deschis cu Georgia, atunci când Abhazia (susţinută de voluntari proveniţi din diaspora şi de clemente din armata rusă) a realizat, în 1993, o independenţă de facto nerecunoscută pe plan internaţional.

Denumire (autodenumire): apswa.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …