Abaza

Abaza este o populaţie caucaziană înrudită cu abhazii, locuind în special în regiunea autonomă Karaceai-Cercheză din Federaţia Rusă (circa 28.000 de persoane).

Există şi o mică diaspora în Orientul Mijlociu.

Ocupaţia lor de bază este agricultura.

Până la începutul perioadei sovietice se conservase o organizare socială „feudală”, cu o ierarhie strictă (sclavi, iobagi, sclavi eliberaţi, ţărani liberi, nobili, principi).

Respectul faţă de cei mai bătrâni manifestat de cei mai tineri, la toate nivelurile, constituia o valoare dominantă.

Sunt musulmani sunniţi.

Istoric

Au venit în regiune, de pe litoral, în secolele XIV-XVII.

Ca şi abhazii, au emigrat în masă în Turcia după războiul Caucazului (1817-1864).

Denumire: abazini.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …