Monthly Archives: mai 2018

Darhat

Darhat este un grup mongol din partea de nord-vest a Mongoliei, considerat una dintre cele 20 de etnii mongole, aşezat într-un ţinut eu munţi şi văi ce nu duc lipsă de ploi, cuprins între lacul Khovsgol la vest şi munţii Saian la nord şi mărginit de stepe în sud (circa 15.000 de persoane). Darhaţii se ocupă cu creşterea nomadă a vitelor (bovine, iaci), completată de cules, vânătoare şi pescuit. Se pricep să prelucreze lemnul, pielea şi lâna (pâslă). Sunt organizaţi în aproximativ 30 de clanuri patrilineare exogame. Popoarele lumii Începând din secolul al XVII-lea au adoptat budismul lamaist, totuşi, sub …

Read More »

Darghi

Darghii sunt o populaţie din Daghestan (Federaţia Rusă), avându-i ca vecini pe laki, avari, tabassarani şi kumâci. Unele comunităţi se află şi în ţinuturile învecinate, îndeosebi în regiunea Stavropol (aproximativ 350.000 de persoane, din care 280.000 în Daghestan). Sunt un popor de munteni, care se ocupă în mod tradiţional de agricultură şi creşterea animalelor (oi, cai). Casele lor de piatră, clădite pe pantele munţilor, aveau o singură încăpere, cu vatra situată în mijloc. Organizarea lor socială este bazată pe o uniune patrilineară sătească, administrată după cutumă de bătrânii satului. Popoarele lumii Satele erau libere, putând să se asocieze în uniuni, …

Read More »

Dani

Danii sunt o populaţie din Indonezia (din ţinuturile înalte din partea centrală a provinciei Irian Jaya), din bazinul Baliem; cele mai importante grupuri sunt danii din marea vale Baliem şi danii de vest, din amonte (circa 220.000 de persoane). Agricultura lor se bazează pe cultivarea batatelor dulci, care asigură existenţa unei populaţii cu densitate foarte mare. Danii cresc şi porci, care servesc în acelaşi timp drept hrană, indicatori ai prestigiului social şi obiect al schimburilor matrimoniale. Dan Târgul de la Wamena (centrul administrativ al regiunii) îi aprovizionează cu produse moderne, printre care se numără topoarele de fier. Unitatea socială cea …

Read More »

Dan

Dan este o populaţie din partea central-vestică a Coastei de Fildeş şi din ţinuturile adiacente din Liberia şi Guineea (aproximativ 300.000 de persoane). Ţinutul dan este alcătuit dintr-un ansamblu montan acoperit în nord de savană şi în sud de pădure. Dani Agricultori şi crescători de vite, şi-au modificat modul de viaţă ca urmare a introducerii culturilor comerciale (cacao, cafea, bumbac) şi a dezvoltării turismului. Au numeroase măşti care îi reprezintă pe strămoşi şi spiritele locului. Popoarele lumii Unii dintre ei sunt adepţi ai creştinismului sau ai islamului. Societatea lor este organizată în spiţe patrilineare autonome cu reşedinţă patrilocativă. Fac parte …

Read More »

Damara

Damara este o populaţie care trăieşte în întinsele teritorii din centrul şi sudul Namibiei, concentrându-se îndeosebi în munţi (aproximativ 120.000 de persoane). Sunt agricultori (porumb), cultivatori de legume şi, mai ales cei din Sesfontein, produc un sortiment de tutun tare. în prezent numeroşi damara lucrează în mine şi în marile oraşe, unde şi-au deschis unităţi comerciale, restaurante, staţii de service auto. Popoarele lumii Pot fi întâlniţi şi în învăţământ şi în rândul clasei politice formate în urma dobândirii independenţei. Sunt împărţiţi în numeroase grupuri mici, de zece până la 30 de inşi, organizate conform unei ierarhii complexe de clanuri şi …

Read More »

Dakota

Dakota este o ramură orientală a tribului de amerindieni din Statele Unite cunoscut sub numele de sioux sau dakota în sens larg. Astăzi trăiesc în rezervaţii, în Dakota de Nord (Devil’s Lake), Dakota de Sud (Flandreau) şi Nebraska (circa 6.000 de persoane). Popoarele lumii Împărţiţi în patru bande (Mdewkanton, Wahpekute, Wahpeton, Sisseton), trăiau înainte de 1650 în regiunea Lacului Superior. Economia lor era bazată în special pe vânătoare (cerbi şi bizoni). Sub presiunea indienilor ojibwa au migrat în sudul şi vestul actualului stat Minnesota, această deplasare având loc concomitent cu extinderea folosirii cailor şi „inventarea” modului de viaţă din preerie, …

Read More »

Dagur

Dagur este o populaţie mongolofonă din China, cu statut de minoritate etnică (121.463 de persoane). Dagurii trăiesc în mai multe ţinuturi: în provincia Heilongjiang de-a lungul râului Nonni (Nenjiang), în departamentele Nenjiang (districtele Fuyu, Nehen Gannan, Longjiang) şi Heihe (districtele Aihui, Sunwu şi Xunke), în regiunea autonomă Mongolia Interioară, liga Hulunbuir, în steagul autonom dagur Morin Dawaa, în steagul Arun şi Butha (Zalantun), în steagul autonom evenk şi în steagul Chen Barag (Vechiul Barga) şi în împrejurimile oraşului Hailar. În regiunea autonomă uigură din Xinjiang (Turkestanul Oriental). Popoarele lumii Circa 4.000 de daguri, urmaşi ai trupelor trimise să păzească frontierele …

Read More »

Cuiba

Cuiba este o populaţie amerindiană aşezată de-o parte şi de alta a frontierei dintre Columbia (Arauca, Vochada, Casanare) şi Venezuela (Tachira, Apure), în estul ţinutului Llanos. Dispun în Columbia de patru resguardos sau rezervaţii (circa 2.300 de persoane). Organizaţi într-o duzină de cianuri seminomade, cuiba sunt vânători – pescari – culegători. Au început să practice legumicultura (manioc) ca şi vecinii lor sikuani. Viaţa clanului este organizată în conformitate cu ritmurile sezoniere. Vara se ocupă de vânătoare şi pescuit, iarna se fac semănăturile. Popoarele lumii Relaţiile de rudenie determină schimburile economice şi relaţiile de muncă în sânul fiecărui clan, aflat sub …

Read More »

Crow

Crow este un trib de indieni din câmpiile centrale din Statele Unite, care trăiesc acum în rezervaţii în sudul statului Montana (circa 6.000 de persoane). Indienii crow constituie o emanaţie recentă, urmare a adaptării la o viaţă bazată în întregime pe vânătoare de bizoni, a unor triburi săteşti (deci agricole) din părţile înalte ale statului Missouri (mandan şi hidatsa). Popoarele lumii Erau împărţiţi în 12 clanuri exogame matrilineare, conduse de un şef şi grupate două câte două în şase fratrii. Organizarea lor socială se baza de asemenea pe confrerii războinice. Viaţa ceremonială era centrată pe o variantă a dansului Soarelui. …

Read More »

Creek

Creek este o confederaţie de triburi amerindiene din estul Statelor Unite, stabilite în Oklahoma (în principal) şi în Alabama (circa 45.000 de persoane). Confederaţia creek se baza pe „oraşe” (guvernate fiecare de câte un şef, micco), care erau de fapt mai mult entităţi sociale şi politice decât rezidenţiale, bazate pe afilierea la un centru de ceremonii. Fiecare oraş era împărţit în două grupuri, unul „alb” şi celălalt „roşu”. Primul, care simboliza pacea, avea în grijă problemele civile, al doilea chestiunile de război. Cree Prin extensie, „oraşele albe” îşi asumau sarcinile executive ale confederaţiei, iar „oraşele roşii” problemele legislative şi judecătoreşti. …

Read More »