Monthly Archives: mai 2018

Indieni

Societăţile din India (peste un miliard de suflete) se înscriu într-un „sistem de caste”, alcătuit dintr-un număr nedefinit de unităţi endogame ordonate ierarhic după o scară de valori cu diverse gratie de puritate relativă, coborând până la intuşabili şi la societăţile tribale. Fiecare castă se subîmparte în subcaste şi, mai departe, într-o multitudine de spiţe locale. Castele pot exista doar ca părţi ale unui sistem a cărui coerenţă se situează la nivelul ansamblului de referinţă şi a valorilor supreme. Ierarhia şi interdependenţa funcţională au creat o separare originală a autorităţii de putere, în care preoţia este mai importantă decât regalitatea …

Read More »

Imazirheni

În sens strict, imazirhenii sunt al treilea efectiv omogen (aproximativ 3,6 milioane de persoane) din sânul vastului ansamblu disjunct al berberilor. Într-o accepţiune mai largă, susţinută de cea mai mare parte a cercurilor asociative preocupate în prezent de revendicări culturale în Maroc, Algeria şi în emigraţie, în special printre kabili, acest etnonim capătă valoare generică, menită să înlocuiască până şi în limbile europene denumirea obişnuită de berberi, considerată depreciativă. Popoarele lumii Imazirhenii ocupă, stricto sensa, în Maroc o arie care în sud începe la est de meridianul Demnat Uarzazat, trece prin Atlasul Mare şi Atlasul Mijlociu, terminându-se în nord-est în …

Read More »

Ika

Ika este o populaţie amerindiană din Columbia (Magdalena şi Cesar), trăind pe versantul sudic al Sierrei Nevada de Santa Marta şi dispunând de două ressuanios sau rezervaţii (circa 13.500 de persoane). Sunt organizaţi în 20 de clanuri grupate în jurul localităţii Nabusimake (San Sebastian de Rabayo), un sat cu o sută de case care este în acelaşi timp şi centru ceremonial. Întreţin legături strânse cu vecinii lor kogui şi sanha. Ik Activitatea principală, agricultura, are de suferit din cauza concentrării crescânde a pământurilor în mâinile coloniştilor şi a dimensiunilor reduse ale loturilor pe care le mai posedă. Practică în egală …

Read More »

Ik

Ik este o societate din Uganda, al cărei teritoriu actual, muntos, ocupă extremitatea nord-estică a ţării, foarte aproape de graniţa cu Sudanul şi Kenya (circa 2.000 de persoane). Au slujit drept intermediari între vecinii lor, dodo şi turkana: spioni în vreme de război, mediatori, dacă era cazul, pe timp de pace. În incursiunile pe care dodo şi turkana le întreprindeau unii împotriva altora pentru a fura vite, ei serveau drept călăuze şi gazde. În plus, aceşti vecini îi credeau înzestraţi cu puterea de a aduce ploaia. Ika La origine vânători-culegători seminomazi, au rămas fără teritorii de vânătoare în urma creării …

Read More »

Ijaw

Ijaw este o populaţie din Nigeria, trăind îndeosebi în partea estică a deltei Nigerului. Litoralul, mărginit de mangrove, cuprinde numeroase braţe deltaice: în interior teritoriul este acoperit de păduri tropicale dese (aproximativ 5 milioane de persoane). Transportul fluvial, pescuitul, vânătoarea, construirea pirogilor, recoltarea sării din zona de mangrove şi confecţionarea (de către femei) a oalelor de lut, a rogojinilor şi a coşurilor din palmier rafia şi din rotang reprezintă principalele activităţi ale populaţiei ijaw. În plus, ei îşi revendică partea lor din veniturile provenite din exploatarea petrolului, principala resursă a regiunii. Popoarele lumii Sunt împărţiţi în 13 clanuri (ibe). Religia …

Read More »

Igorot

Igorot este un ansamblu de societăţi din Filipine, trăind în nordul insulei Luzon, într-o regiune cu munţi înalţi. În literatura etnografică, sub numele de igorot sau munteni simt reunite şapte grupuri etnolingvistice (bontoc, ibaloi, ifugao, isneg, kalinga, kankanai, tingguian). Popoarele lumii În ciuda integrării, în prezent accelerate, a regiunii lor în economia mondială începând din perioada regimului colonial american – prin intermediul exploataţii minelor de aur şi a pădurilor şi prin introducerea cultivării pe scară industrială a legumelor – economia lor rămâne în esenţă de autoconsum. Au devenit cultivatori de orez pe terenuri defrişate prin incendiere şi pe câmpuri irigate, …

Read More »

Igala

Igala este o populaţie din Nigeria, al cărei teritoriu, acoperit de păduri tropicale şi de savane, este situat pe malul stâng al Nigerului, la sud de confluenţa acestuia cu Benue (aproximativ 400.000 de persoane). Sunt agricultori, meşteşugari şi negustori. Odinioară controlau toate tranzacţiile comerciale (sclavi, fildeş, metale etc.) din regiune. Sunt patrilineari. Popoarele lumii Organizarea socială se întemeia pe o regalitate sacră de origine străină a cărei putere era limitată de autoritatea căpeteniilor spiţelor autohtone, care aveau un rol decisiv în alegerea lui „ata” (suveranul de la Idah) din rândul spiţelor regale. În ciuda unui oarecare declin, aceste structuri rămân …

Read More »

Ifugao

Ifugao este o societate din Filipine (insula Luzon, provincia Ifugao), aparţinând ansamblului igorot şi trăind la est de Cordiliera Centrală şi în văile din jurul lanţului Polis, în partea de sud (circa 147.000 de persoane). Populează ţinuturi cu relief accidentat, în care an realizat cel mai impresionant sistem de terase rizicole din ţinut (Banaue Rice Terraces), înscris în 1995 pe lista UNESCO a patrimoniului mondial. Popoarele lumii Practică de asemenea cultivarea itinerantă pe pante a aşa-numitelor camotes (batate dulci). Cătunele lor sunt construite pe movile, pe coastele dealurilor şi în văile râului Magat şi ale afluenţilor acestuia. Puterea politică şi …

Read More »

Idoma

Idoma este o populaţie din Nigeria al cărei teritoriu, alcătuit din păduri tropicale mai mult sau mai puţin dese, se găseşte la est de confluenţa Nigerului cu râul Benue. Este împărţită în 17 comunităţi (aproximativ 550.000 de persoane) Sunt agricultori, meşteşugari, vânători, pescari şi negustori. Satele compacte, formate din mici case rotunde aşezate în jurul unei pieţe, cuprind familii extinse în cadrul cărora patriliniile sunt dominante. Popoarele lumii Claselor de vârstă şi diferitelor societăţi de bărbaţi le sunt adeseori asociate măşti şi grupuri de dans. În general, în fiecare sat sau grup de sate asociate, diferitele patrilinii desemnează, pe rând, …

Read More »

Ibo

Ibo este o populaţie din Nigeria, trăind într-o regiune cu păduri abundente, plantaţii de palmieri şi terenuri mlăştinoase, situată de-o parte şi de alta a fluviului Niger, la sud de confluenţa acestuia cu Benue (circa 8 milioane de persoane). Diferitele grupuri care alcătuiesc această populaţie sunt legate între ele printr-un sistem economic complex şi prin străvechi tradiţii comerciale. Cum teritoriul ibo nu are acces direct la mare, din cele mai vechi timpuri şi-au procurat sare şi peşte din deltă, dând în schimb ulei de palmier. Cei din nord-est exportă surplusul de igname spre regiunile centrale (Awka, Orlu), foarte dens populate. …

Read More »