Monthly Archives: mai 2018

Lamet

Lamet este o populaţie din Birmania (număr necunoscut) şi regiunile împădurite izolate din nord-vestul Laosului (circa 17.000 de persoane). Trăiesc în principal din cultivarea orezului pe terenuri defrişate prin incendiere (practicând un ciclu, cu lăsare în pârloagă, de 5-8 ani), din vânătoare şi din cules. Popoarele lumii Mijloacele de trai sunt completate prin munci sezoniere pentru populaţiile lao şi lii (sau lue). Lucrează în grupuri de esartaj de şase până la zece familii. Sunt patrilineari şi adoptă rezidenţa patrilocativă după trei ani de matrilocativitate. Satul este condus de o căpetenie administrativă şi de un comitet. Sfatul bătrânilor (neohom) are, în …

Read More »

Lamba

Lamba este o populaţie din Zambia (Copperbelt, în partea nord-vestică a Northern Province) şi Republica Democrată Congo (Katanga) (aproximativ 125.000 de persoane). Ocupă un platou împădurit, cu soluri puţin fertile. Odinioară agricultori itineranţi pe terenuri defrişate prin incendiere, în prezent sunt sedentarizaţi (manioc, mei), practicând şi vânătoarea (grupuri de vânătoare cu o ierarhie foarte accentuată) şi pescuitul. Popoarele lumii Există peste 30 de clanuri matrilineare şi exogame (dintre care un clan regal), unite două câte două, în afară de clanul regal, prin relaţii „de glume” şi cooperare funerară. Poliginia este apanajul căpeteniilor. Ca şi la celelalte grupuri ale ansamblului bemba, …

Read More »

Lala

Lala este o populaţie din centrul Zambiei şi sud-estul Republicii Democrate Congo (Katanga) (aproximativ 200.000 de persoane). Practică agricultura itinerantă (mei, manioc), vânătoarea (după iniţiere) şi pescuitul. Popoarele lumii Seceta din ultimele decenii a distrus numeroase terenuri cultivabile, silindu-i pe mulţi dintre ei să efectueze munci salariate în oraşele din apropiere. De multă vreme fac comerţ cu produsele extrase din salinele şi minele de cupru aflate pe teritoriul lor. Se împart în 20 de şeferii, conduse în unele cazuri de femei. Clanurile matrilineare şi exogame sunt unite două câte două prin relaţii „de glume” şi cooperare funerară. Atunci când moare …

Read More »

Lak

Lak este o populaţie din centrul Daghestanului (Federaţia Rusă) (aproximativ 100.000 de persoane). Sunt în esenţă o populaţie de munteni, practicând agricultura în terase şi creşterea animalelor (oi, cai). Popoarele lumii Casele lor, din piatră, înălţate pe povârnişurile munţilor, se compuneau dintr-o singură încăpere. Meşteşugăritul este reprezentat de olărit, cioplit în lemn şi piatră şi prelucrarea metalelor preţioase. Organizarea socială are la bază o uniune patrilineară sătească, administrată după datină de către bătrâni. Islamul sunnit nu a reuşit să înlăture toate credinţele străvechi, nici sărbătorile agrare (cum ar fi sărbătoarea primei brazde de plug) şi cultele domestice. Limba lak, aparţinând …

Read More »

Lahu

Lahu este o populaţie din sudul Chinei (Yunnan), stabilită şi în Birmania (statele Shan), Thailanda, Laos şi Vietnam (circa 500.000 de persoane). Trăiesc în regiuni de dealuri cu altitudine medie, aflate sub influenţa musonilor. Practică agricultura itinerantă pe terenuri defrişate prin incendiere (orez, porumb, mac opiaceu etc.) şi creşterea animalelor (bivoli, porci etc.). Popoarele lumii Spre deosebire de cea mai mare parte a etniilor tibeto-birmane, Iahu nu au nici clanuri şi nici spiţe (cu excepţia secţiunii shehleh). În cadrul satelor se formează însă grupuri de rudenie restrânse, având la bază un ansamblu de rude de sânge (ce au în comun …

Read More »

Ladakhi

Ladakhi este o societate din India (Jammu-Kashmir), ocupând văile cu climat semi-deşertic cuprinse între cele mai înalte lanţuri muntoase ale lumii, Karakorum şi Himalaya (aproximativ 150.000 de persoane). Alcătuită din agricultori şi crescători de animale sedentari (în văi) şi dintr-o minoritate de păstori nomazi (pe platoul Tibet), societatea ladakhi constituie un tot unitar în ciuda numeroaselor sciziuni existente în interiorul său. Popoarele lumii În cadrul componentei budiste (majoritară), o barieră fundamentală separă mănăstirea de sat şi lumea religioasă de lumea laică, ierarhizată la rândul său în patru ordine sociale (familia regală, nobili,oameni de rând şi caste inferioare). Dialectele ladakhi aparţin …

Read More »

Lacandon

Lacandon sunt indieni maya din Mexic (Chiapas) şi Guatemala (Peten), ocupând un teritoriu acoperit de păduri tropicale, mărginit de râurile Usumacinta, Lacantun şi Jatate (câteva sute de persoane). Izolaţi unii de alţii, trăiesc în mici poieni obţinute prin tăierea pădurii (caribales). Cultivă prin esartaj cantităţi reduse de porumb, manioc etc. Vânătoarea şi pescuitul cu arcul sunt în declin. Organizarea socială (clanuri exogame împărţite în spiţe patrilineare) a devenit mai puţin strictă. Popoarele lumii Poliginia, care era într-o măsură mai mică sau mai mare apanajul căpeteniilor, este de asemenea pe cale de dispariţie. Predomină endogamia. Îşi mai păstrează încă limba, o …

Read More »

Kwakiutl

Kwakiutl este un ansamblu de triburi amerindiene din Canada (Columbia Britanică), locuind în ţinutul din jurul strâmtorii Regina Charlotte (circa 4.000 de persoane). În trecut împărţiţi în vreo 30 de triburi regionale, kwakiuti formează astăzi 12 grupuri locale, care şi-au păstrat parţial structurile sociale şi ceremoniale tradiţionale, deşi s-au integrat în economia modernă. Modul lor de trai se baza pe pescuit, pe vânarea animalelor marine şi pe cules. Societatea, împărţită în clanuri, era ierarhizată în trei ordine (nobili, oameni de rând, sclavi), teoretic endogame. Popoarele lumii Iarna alimentaţia comunităţii era asigurată de imensele provizii de peşte realizate în perioada favorabilă …

Read More »

Kwaiker

Kwaiker este o populaţie de amerindieni de pe latura vestică a Anzilor, între fluviul Telembi din Columbia (Narino) şi partea de nord a Ecuadorului (Quito), trăind într-un ţinut de dealuri împădurite. În Columbia dispun de două resguardos sau rezervaţii (circa 8.100 de persoane). Sunt seminomazi, cu dublă activitate; culturi pe terenuri defrişate prin incendiere (porumb, banane pentru gătit, trestie de zahăr) în văi şi vânătoare (cu capcane, cu arcul şi cu puşca) în munţi. Pescuitul, ocupaţie complementară, se practică prin mai multe metode. Unii dintre ei lucrează pentru cei care caută aur în aluviunile din cursul inferior al râului Nulpe. …

Read More »

Kutchin

Kutchin este un ansamblu de grupuri amerindiene din ţinuturile subarctice din Statele Unite (Alaska) şi Canada (Terito­riul Yukon) (circa 2.500 de persoane). Trăiesc pe malurile fluviilor Yukon şi Mackenzie şi ale afluenţilor lor. Erau – şi în oarecare măsură mai sunt şi astăzi – vânători (caribu, gonit cu hăitaşi în ţarcuri imense, elan, urs etc.) şi pescari (somoni). Făceau comerţ cu mărgele şi piei de ani­male cu indienii învecinaţi şi cu inuiţii. Popoarele lumii Se împart în nouă grupuri regionale autonome şi în trei grupuri de filiaţie matrilineară exogame. Societatea lor este ierarhizată. Religia lor cuprindea cultul linei zeităţi benefice, …

Read More »