Monthly Archives: aprilie 2017

Limba română şi dialectele italiene. Schiţă filologică de G.L. Frollo, 1869, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Limba română şi dialectele italiene. Schiţă filologică de G.L. Frollo, 1869, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Traian” nr. 80 din 11 noiembrie 1869, la rubrica „Bibliografie”. La titlu se adaugă că G.L. Frollo este „profesor la Gimnaziul Carol I din Brăila” şi că lucrarea acestuia apăruse la „Brăila, tip. I. Boerescu, 1869, in-8, pag. 28”. În 1875, G.L. Frollo era profesor la Liceul „Matei Basarab” din Bucureşti, iar în 1879, e numit profesor la catedra de limbi romanice a universităţii bucureştene. De altfel opusculul său, recenzat de Hasdeu, menţionat apoi …

Read More »

Un tezaur de tipo-xilografie română de pe la 1550, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Un tezaur de tipo-xilografie română de pe la 1550, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în revista „Traian” nr. 18 din 4 iunie, nr. 20 din 11 iunie, nr. 23 din 18 iunie şi nr. 27 din 29 iunie 1869. Studiul e republicat împreună cu articolul Unde s-a tipărit „Psaltirea” lui Coresi? în „Columna lui Traian” din mai 1876, sub titlul O pagină din istoria tiparului la români în secolului XVI. Deosebirile de la o variantă la alta sunt minime. Triod-Penticostarul slavonesc de la 1550, descris amănunţit de Hasdeu, este prezentat şi …

Read More »

Unde s-a tipărit „Psaltirea” lui Coresi?, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Unde s-a tipărit „Psaltirea” lui Coresi?, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Traian”, nr. 10 din 14 mai 1859. În variantă uşor simplificată, s-a republicat în „Columna lui Traian” din mai 1876. Textul românesc a fost editat pentru prima oară de B.P. Hasdeu, în 1881; el a reprodus textul în alfabet cirilic şi în transcriere cu litere latine. În 1976, Psaltirea a fost editată din nou, de către Stela Toma. Astăzi ştim că nu această Psaltire este prima tipăritură românească făcută de Coresi, ci Întrebare creştinească, din 1560, un catehism descoperit …

Read More »

Comentariul asupra titlului domnilor români: Iω, gospodar şi voievodă, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Comentariul asupra titlului domnilor români: Iω, gospodar şi voievodă, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Buciumul”, nr. 111 din 24 septembrie şi nr. 119 din 3 octombrie 1863, Bucureşti. În altă variantă, studiul fusese publicat mai devreme cu titlul Despre Iω în titlul domnilor români [ai] Moldo-Vlahiei şi ai Bulgariei şi subtitlul: Cercetare filologică şi diplomatică, în revista „România”, nr. 1 din 18 noiembrie, nr. 2 din 25 noiembrie, nr. 3 din 3 decembrie, nr. 4 din 9 decembrie 1858. În această variantă se reproduc fragmente din diverse hrisoave domneşti din …

Read More »

Rapsodii gramaticale, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Rapsodii gramaticale. I. Genitivul femeiesc. II. Finalul -u, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Lumina” nr. 15 din 1863, Iaşi. Am păstrat pe i în cazurile necesare explicării pronunţiei şi pe -u în exemplele folosite de autor pentru opoziţiile de număr discutate în text. Regula aceasta este formulată aproape la fel în Gramatica Academici, I, 1963: „Genitivul şi dativul singular la substantivele feminine se formează adăugându-se articolul la forma nearticulată…: unei case – casei, unei grădini – grădinii…”; -i nu este „desininţă”, cum zice Hasdeu, ci chiar articol. El însuşi arată …

Read More »

O prentâmpinare, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

O prentâmpinare, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în ziarul „Din Moldova” nr. 8 din 1863, Iaşi. Am schimbat „pumnismele”: împurtanţă, înstrupciune, năciunar, leptură, carapter, reprezânta, elemânt, ocăşiune, cu formele ortografice pe care Hasdeu însuşi le-a adoptat ulterior: importanţă, instrucţiune, naţional, lectură, caracter, reprezintă, element, ocaziune; de asemenea, am înlocuit pe â prin ă fârâ = fără), pe iea prin ia (etimologica = etimologia), pe -ea după vocale prin ia (foaea = foaia). Andrei Pretorian reproşa lui Hasdeu că adoptase scrierea cu litere latine a revistei: „A protesta slovele la moldo-valahi este …

Read More »

Luca Stroici, părintele filologiei latino-române, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Luca Stroici, părintele filologiei latino-române, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în revista „Din Moldova”, nr. 4 din 1862, Iaşi, la rubrica „Glosologie” şi cu titlul Rugăciunea Domnului scrisă, româneşte cu litere latine în 1593 de cătră vel-logofătul moldovean Luca Stroici, anotată şi publicată la 1594 în Cracovia de cătră Stanislav Sarnicki. Textul propriu-zis al studiului, compus din trei părţi: I. Rugăciunea Domnului (Pacierz Woloski); II. Anotarea, care cuprinde explicaţia lui Sarnicki, în original şi în traducerea lui Hasdeu; III. Comentarul lui Hasdeu, organizat în şase subpuncte: 1. Notiţă bibliografică; 2. Viaţa …

Read More »

Cercări ortografice, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Cercări ortografice, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Foiţa de istorie şi literatură” nr. 5 iulie 1860, Iaşi. E folosit un alfabet de tranziţie (cu dominarea slovelor chirilice) şi o ortografie parţial latinizantă. Potrivit principiului ortografic susţinut în acest articol, diftongul oa e redat în toate situaţiile prin ua; în ediţia noastră am restabilit pe oa dat fiind că Hasdeu însuşi va renunţa foarte repede la ua. Deci am scris cu oa, nu cu ua, cuvintele: oarecare, bunoară, neînlăturăcioase, să poată, poate, cuprinzătoare, oare, comoară, doară (adv.), spanioală, toate (în ordinea …

Read More »

Pierit-au dacii?, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Pierit-au dacii?, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Foiţa de istorie şi literatură” nr. 2 din aprilie, nr. 3 din mai, nr. 4 din iunie şi nr. 5 din iulie 1860 la Iaşi. Textul este scris cu alfabet de tranziţie (predomină slovele chirilice) şi cu o ortografie tributară mai ales pumnismului. În transcrierea noastră am ţinut seamă de opţiunile ortografice ale lui Hasdeu din anii imediat următori. Astfel, am redat prin â pe i de după s, z, r în cuvinte ca: sân, văzând, zâmbi, râs, râu, strângând, strânsături. Scrierea cu …

Read More »

Câteva deduceri din „Glosarul lătiniei mijlocii” de Du Cange, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Câteva deduceri din „Glosarul lătiniei mijlocii” de Du Cange, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată cu alfabet de tranziţie în „Foiţa de istorie şi literatură”, Iaşi, nr. 1 din martie 1860. Charles Du Cange (1610-1688), autor al celebrei opere Glossarium mediae el infimae latinitatis, tipărită întâia oară la Paris în 1678 în trei volume; apoi a fost augmentată mereu cu material nou (cuvinte şi construcţii din documente de latină medievală) de către diferiţi autori; o ediţie exemplară, în zece volume, a dat L. Favre, la Niort, 1883-1888. B.P. Hasdeu În continuare, câteva …

Read More »