Monthly Archives: martie 2017

Ilariu Dobridor

Ilariu Dobridor (pseudonimul literar al lui Constantin Iliescu Cioroianu) (31 octombrie 1908, Dobridor, judeţul Dolj – 1968, Bucureşti) – poet şi eseist. Este fiul Mariei şi al lui Florea Cioroianu. A urmat Liceul „Fraţii Buzeşti”din Craiova şi a absolvit Facultatea de Filosofie şi Litere a Universităţii din Bucureşti. Va fi ziarist, după ce apăruse deja ca poet în „Ramuri”, „Bilete de papagal”, „Orizonturi noi”, „Reporter”, „Excelsior”, „Herald” şi „Datina”, semnând Ilariu Dobridor (dar şi Ilie Constantin, N.D. Tomcea). Colaborează la „Curentul”, „Facla”, „Gândirea”, „Secolul”, „Floarea de foc”, „Azi”, „Viaţa românească”, „Convorbiri literare”, „Conştiinţa naţională”, „Revista Fundaţiilor Regale”, „Sfarmă-Piatră”, „Gând românesc”, …

Read More »

Ioan Dobrescu

Ioan Dobrescu (26 ianuarie 1777, Bucureşti – 1830, Bucureşti) – cronicar. Fiul al cojocarului Dobre, Dobrescu s-a născut în mahalaua Batistei. Învaţă meserie de la tatăl său, dar, ca om cu carte şi înzestrat cu glas frumos, face şi pe ţârcovnicul. După 1820, începe a se îndeletnici şi cu negoţul. Acum se iscăleşte Ioan Dobrescu, dar mai înainte vreme, prin 1811-1812, îşi zicea „Ioan ţercovnic sin Dobre cojocar” sau „Ioan dascăl”, iar în timpul ocupaţiei ruseşti – Ioan Dobrevici (1813). Cronica lui Dobrescu, cuprinzând însemnări personale, acoperă perioada dintre 1802 şi 1830, în Ţara Românească. Sincer şi nu lipsit de …

Read More »

Caius Dobrescu

Caius Dobrescu (22 ianuarie 1966, Braşov) – poet, prozator şi eseist. Este fiul Paulinei (născută Diaconu) şi al lui Aristide Dobrescu. După studiile urmate la Liceul „Unirea” din Braşov, este absolvent, în 1988, al Facultăţii de Filologie a Universităţii din Bucureşti, secţia română-engleză. După absolvire, este profesor, apoi redactor la revista „Interval” din Braşov. Din 1992, este cadru universitar la Facultatea de Ştiinţe (secţia filologie) a Universităţii „Transilvania” din Braşov. În 1998 şi 1999, a fost funcţionar în Ministerul Afacerilor Externe al României. Îşi începe activitatea ca membru al „grupului literar de la Braşov”, cunoscut sub denumirea „mişcarea maşscriistă”, alături …

Read More »

Alexandru Dobrescu

Alexandru Dobrescu (5 septembrie 1947, Botoşani) – traducător, critic şi istoric literar. Este fiul Anei (născută Bucur) şi al lui Tache Dobrescu, pictor şi scenograf. Urmează liceul „August Treboniu Laurian” din Botoşani (1960-1965) şi Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (1965-1970). În anul 2001 a obţinut titlul de doctor în filologie cu teza Maiorescianismul în cultura română. A funcţionat ca redactor la „Cronica” (1970-1971), la „Convorbiri literare” (1971-1990) şi redactor-şef la aceeaşi revistă (1990-1995). Între 1993 şi 1997 este director al Editurii Mydo Center, apoi director al Muzeului Municipal din Iaşi şi profesor la Universitatea „Petre …

Read More »

Aneta Dobre

Aneta Dobre (14 noiembrie 1939, Galaţi) – istoric literar. Este fiica Eufrosinei (născută Decisiuc) şi a lui Neculai Dobre, funcţionar. A absolvit Facultatea de Filologie din Bucureşti, secţia rusă-română, rămânând la Catedra de filologie rusă a aceleiaşi facultăţi, în 1977 a obţinut titlul de doctor în filologie, cu teza Natura în poezia lui Serghei Esenin. În 1978 a devenit lector, ulterior conferenţiar la Catedra de limba şi literatura rusă a Facultăţii de Limbi Străine şi şefă a Catedrei. A colaborat la „Secolul 20”, „România literară”, „Studii de literatură universală”, „Analele Universităţii Bucureşti”, „Romanoslavica”, publicând studii despre Serghei Esenin, Ana Ahmatova, …

Read More »

Alexandru Dobre

Alexandru Dobre (15 mai 1940, Fierbinţi, judeţul Ialomiţa) – folclorist. Este fiul Vasilicăi (născută Dedu) şi al lui Dumitru Dobre. Urmează, după studii liceale la Bucureşti şi Fierbinţi, Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti (1958-1963). Lucrează, succesiv, ca director de cămin cultural în Fierbinţi (1957-1959), ofiţer activ (1963-1971), redactor la „Scânteia tineretului”, referent de specialitate la cancelaria Academiei Române (1977-1989). Este membru în comitetul de redacţie al „Analelor Academiei Române” (1977-1989), membru în comitetul de redacţie (1979), secretar responsabil de redacţie (1980-1985) şi redactor-şef (din 1986) al „Revistei de etnografie şi folclor”, redactor responsabil adjunct al „Memoriilor Comisiei de …

Read More »

Ion Diordiev

Ion Diordiev (20 mai  1935, Nezavertailovca, Transnistria) – poet şi prozator. Este fiul Verei şi al lui Macar Diordiev. A absolvit Universitatea de Stat din Republica Moldova (1962). Prima sa carte de miniaturi şi schiţe umoristice, Zigzaguri (1976), anunţa un observator fin al oamenilor şi al vieţii şi un har apreciabil de a releva ridicolul prin notaţii vii, succinte, apelând la poanta generatoare de haz. Atare calităţi au fost confirmate ulterior de volumele Amărăciunile dulcelui (1981), Hopuri (1983), de culegerile pentru copii Soarele şi mama (1978) şi Recreaţia veselă (1989). Opera  literară Zigzaguri, Chişinău, 1976; Soarele şi mama, Chişinău, 1978; …

Read More »

Dionisie Romano

Dionisie (Dimitrie) Romano (29 iulie 1806, Sălişte, judeţul Sibiu – 18 ianuarie 1873, Buzău) – episcop, cărturar şi traducător. S-a născut din părinţii Ionaş şi Marina Roman. La vârsta de 14 ani a rămas orfan de tată. Mama lui, după ce a căsătorit-o pe fiica sa Stanca, în 1820 a trecut în Moldova, retrăgându-se la Mănăstirea Agapia, luând cu sine şi pe fiul său Dimitrie. Acesta, pentru a se întreţine a apelat la ajutorul călugărilor de la Mănăstirea Neamţ, unde a rămas ca „ajutor la toate treburile” timp de 3 ani, apoi la 17 ani a fost primit în rândul …

Read More »

Dionisie Eclesiarhul

Dionisie Eclesiarhul (circa 1740, Stoeneşti, judeţul Vâlcea – 1820, Craiova) – cronicar şi caligraf. Dumitru, după numele mirean, era unul dintre cei patru copii ai familiei modeste a lui Alexie şi a Aspaziei, ce va deveni Anastasia monahia. La şcolile mănăstireşti din zonă a deprins limbile slavonă, greacă, rusă, cunoştinţe de toponimie, de istorie şi geografie, meşteşugul caligrafiei şi al miniaturii, arta gravurii şi a picturii bisericeşti. Ucenic al episcopului Grigorie Socoteanu şi preot de mir la biserica Episcopiei Râmnicului, se va călugări la Hurezu (1769). Va fi ieromonah (1770-1771) şi, pentru scurt timp, egumen. Ca eclesiarh la Episcopia Râmnicului …

Read More »

Ioana Dinulescu

Ioana Dinulescu (3 iulie 1950, Craiova) – poetă. Este fiica Elenei (născută Comisaru) şi a lui Dumitru Dinulescu, muncitor. A urmat cursurile şcolii generale şi ale Liceului de Filologie-Istorie (absolvit în 1969) la Craiova, şi tot aici Facultatea de Filologie, secţia română-franceză (1969-1973). În perioada studenţiei şi după absolvire frecventează cenaclul „Ramuri” şi cenaclul „Cadran” al Universităţii. După absolvire este, pe rând, profesoară la Balş, redactor la revista „Ramuri”, unde se ocupă de cronica de poezie, şi la Studioul Teritorial de Radio Oltenia din Craiova, semnând cronici literare, dramatice şi de artă. După 1985, este profesoară la Casa Pionierilor din …

Read More »