Monthly Archives: ianuarie 2017

Marco Cugno

Marco Cugno (25 aprilie 1939, Avigliana, Italia) – traducător, istoric şi critic literar italian. Licenţiat în litere al Universităţii din Torino, Cugno a fost între 1965 şi 1969 lector de limba italiană în cadrul Facultăţii de Filologie de la Universitatea din Bucureşti. După reîntoarcerea în ţară, i se încredinţează predarea limbii şi literaturii române la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii torineze. În 1984 devine profesor asociat, iar din 1997 funcţionează la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a aceleiaşi universităţi. Conduce, împreună cu Roberto Scagno, seria de studii şi texte româneşti „La colonna infinita” a Editurii dell’Orso din …

Read More »

Matilda Cugler-Poni

Matilda Cugler-Poni (2 aprilie 1851, Iaşi – 9 septembrie 1932, Iaşi) – poetă, prozatoare şi autoare de comedii. S-a născut în familia arhitectului austriac Carol von Cugler, stabilit la Iaşi şi devenit cetăţean român, şi a Matildei (născută Hefner). Căsătorită cu filo­logul Vasile Burlă în 1872, s-a recăsătorit patru ani mai târziu cu chimistul Petru Poni. A debutat cu versuri în 1867, la „Convorbiri literare”, unde a publicat până în 1892, colaborând şi la alte reviste, precum „Familia”, „Columna lui Traian”, „Literatorul” şi „Viaţa românească”. În cea mai mare parte a poeziilor scrise de Cugler-Poni, adunate în volumul Poezii (1874), …

Read More »

Grigore Cugler

Grigore Cugler (7 aprilie 1903, Roznov, judeţul Neamţ – 30 septembrie 1972, Lima, Peru) – poet, prozator, compozitor şi instrumentist. Este fiul Anei, fiica lui Nicolae Tincu, scriitor, redactor la „Universul”, şi al lui Grigore Cugler, medic. După şcoala primară în satul natal, face studii secundare în Piatra Neamţ. În 1914 se înscrie la Liceul Militar de la Mănăstirea Dealu şi participă, ca elev militar, la campaniile din Moldova (1917-1918). Urmează Conservatorul (elev al lui Alf ons Castaldi, studii de vioară şi violă, studii de compoziţie cu Mihail Jora) şi este distins în 1926 de George Enescu cu o menţiune …

Read More »

Stelian Cucu

Stelian Cucu (6 februarie 1904, Văcăreni, judeţul Tulcea – 15 noiembrie 1985, Bucureşti) – poet şi publicist. Este fiul lui Nicolae Cucu. Urmează şcoala primară şi liceul la Râmnicu Sărat, iar între 1922 şi 1925, Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti. Mai întâi funcţionar în Bucureşti, din 1926 este profesor de limba şi literatura română, ulterior şi director al Liceului „Regele Ferdinand” din Râmnicu Sărat. Transferat din 1945 în Bucureşti, predă la liceele „Mihai Viteazul” şi „Matei Basarab”. Cucu debutează cu versuri în 1929, în revista „Lumina” din Râmnicu Sărat. Conduce tot aici revista şcolară „Glas tânăr” (1932-1942), scrie …

Read More »

Dimitrie Cuclin

Dimitrie Cuclin (24 martie 1885, Galaţi – 7 februarie 1978, Bucureşti) – scriitor, estetician, folclorist, filozof,  compozitor, muzicolog şi profesor. Studiile muzicale le-a început la Galaţi (1896-1897, 1899-1903) cu Constantin Cuclin (1896-1897), Gheorghe Cociu şi Ioan Bohociu (teorie-solfegiu), continuându-le la Turnu Măgurele (1897-1899) şi la Conservatorul din Bucureşti (1903-1907) cu D.G. Kiriac (teorie-solfegiu), Alfonso Castaldi (armonie, contrapunct, fugă şi compoziţie), Robert Klenck (vioară), Dimitrie Dinicu (muzică de cameră), Robert Klenck (vioară), Dimitrie Dinicu (muzică de cameră) şi Constantin Dimitrescu (orchestră). S-a perfecţionat la Conservatoire National de musique din Paris (octombrie-decembrie 1907) cu Charles Marie Widor (compoziţie) şi la Schola Cantorum …

Read More »

Mihail Cuciuran

Mihail Cuciuran (5 noiembrie 1819, Botoşani – 5 mai 1844, Fălticeni, judeţul Suceava) – poet. Descendent dintr-o familie de boieri luminaţi (un frate, Iorgu, a colaborat, la „Biblioteca românească” a lui Zaharia Carcalechi), Cuciuran a învăţat în casa părintească cu pedagogul G. de Duchet şi la gimnaziile din Pesta şi Cernăuţi. În 1837 era pregătit să pornească spre Germania, pentru desăvârşirea studiilor. Boala tatălui său l-a silit să se întoarcă la Botoşani. Este numit asesor la Tribunalul din Suceava. Primeşte titlul de comis. Moare tânăr din cauza tuberculozei. Un volum de Poetice cercări îi apărea în 1839; cu unele inedite, …

Read More »

Maria Cuceu

Maria Cuceu (12 august 1947, Cărăsău, judeţul Bihor) – etnolog. Este fiica Evei (născută Rif) şi a lui Dumitru Colţea, profesori. După cursurile Liceului „Samuil Vulcan” din Beiuş, face studii universitare de filologie la Cluj, devenind profesoară de liceu şi apoi cadru didactic la Facultatea de Filologie din Cluj Napoca. Este doctor în ştiinţe filologice cu teza Obiceiul cununii la seceriş în folclor românesc (1996). Colaborează la „Anuarul Arhivei de Folclor”, „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei” etc. Recepţionând îndemnul lui Dumitru Caracostea, care atrăsese atenţia specialiştilor asupra necesităţii investigării obiceiurilor agrare româneşti, în jurul cărora există „o mitologie şi mai …

Read More »

Ion Cuceu

Ion Cuceu (23 iulie 1941, Giurtelecu Hododului, judeţul Satu Mare) – etnolog. Este fiul Floarei (născută Pop) şi al lui Vasile Cuceu, ţărani. După ce a absolvit cursurile Liceului Teoretic „Gheorghe Şincai” din Baia Mare şi pe cele ale Facultăţii de Filologie din Cluj Napoca, este succesiv, tot aici, cercetător principal la Arhiva de Folclor a Academiei Române, şef al sectorului de etnologie (1980-1990) şi director (din 1990). Şi-a luat doctoratul în ştiinţe filologice în 1978, la Universitatea din Cluj Napoca, cu teza Fenomenul povestitului în folclorul românesc din Transilvania. Din 1992, activează ca profesor-asociat pe lângă Universitatea clujeană. Secretar …

Read More »

Constantin Cubleşan

Constantin Cubleşan (16 mai 1939, Cluj) – poet, prozator, drama­turg, critic şi istoric literar. Este fiul Iolandei (născută Pop Zaharonschi) şi al lui Grigore Cubleşan, învăţători. Face şcoala primară în câteva localităţi din zona Munţilor Apuseni, unde se mută odată cu părinţii, apoi liceul la Huedin şi la Cluj, terminată în 1955, unde îl are profesor de limba şi literatura română pe I.D. Sârbu. În 1959 va absolvi Facultatea de Filologie a Universităţii din Cluj, secţia română-rusă. Frecventează Cenaclul Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor, condus de A.E. Baconsky, şi debutează în 1956, cu poezia Fluviul, în ziarul local „Făclia”. Semnează …

Read More »

Olga Cruşevan

Olga Cruşevan (6 iunie 1896, Plosca, judeţul Orhei, Basarabia – 1975, Bucureşti) – poetă şi traducătoare. Este fiica Ecaterinei şi a lui Ivan Epaminonda Cruşevan, proprietar al moşiei Pistruieni şi rudă apropiată a publicistului Pavel Cruşevan. A urmat gimnaziul Mariinsk şi Facultatea de Litere la Odessa, continuându-şi studiile la Lausanne şi Bucureşti. Ştia unsprezece limbi. Cu versuri şi schiţe a colaborat la „Pagini basarabene”, „Poetul”, „Glasul Moldovei”, „Gândirea”, „Universul literar”, „România literară”, „Cele trei Crişuri”, „Revista Fundaţiilor Regale” etc. A mai semnat Olga Cruşevan-Florescu şi Olga Cantacuzino. Cruşevan a cultivat pastelul, înţeles ca peisaj local sentimental, senin şi uşor melancolic. …

Read More »